stavarna.com :: Průzkumy staveb (PST) (22.04.2024 - 05:48)

Průzkumy staveb (PST)

Předmět se věnuje existujícím objektům z pohledu stavu existujících nosných konstrukcí. V předmětu budou vysvětleny postupy při konstrukčním průzkumu staveb, hodnocení jednotlivých nosných částí staveb a vyhodnocování poruch.

Způsob hodnocení

3. ročník

Studenti jsou hodnoceni na základě výsledků písemných testů, popřípadě ústního zkoušení, práci studentů v hodinách a plnění domácích a samostatných úkolů.

Při písemných testech není možné používat pro výpočty mobilní telefony a podobná elektronická zařízení bez výslovného povolení vyučujícího.

4. ročník

Studenti jsou hodnoceni na základě výsledků písemných testů, popřípadě ústního zkoušení. Nedílnou součástí hodnocení studentů je hodnocení vypracované samostatné pololení práce.

Při písemných testech není možné používat pro výpočty mobilní telefony a podobná elektronická zařízení bez výslovného povolení vyučujícího.

Výuka 

Výuka probíhá také dle studijních materiálů níže, případné úkoly budou zadávány v sekci příslušné třídy a komunikace s vyučujícím přes teams.microsoft.com -  otevřete přes webový prohlížeč MS Office 365 (www.office.com).

Odkaz na MS Office 365 je na stránkách školy v sekci pro žáky.​

Pro všechny studenty předmětů STK, PST u Ing. Vladislavy Návarové  je pro vstup do týmu STATIKA kód  1o8sox3.

 

Podklady ke studiu

Níže naleznete studijní dokumenty ke stažení:

Název dokumentu Formát souboru Velikost
Postup hodnocení existujících konstrukcí PDF 265 kB Stáhnout
Vzor zprávy hodnocení PDF 101 kB Stáhnout
Hodnocení infrastruktur PDF 946 kB Stáhnout
Životnost staveb PDF 72 kB Stáhnout
Průzkumy a opravy stav.konstrukcí PDF 37 557 kB Stáhnout
Základy hodnocení exist.konstrukcí PDF 4 957 kB Stáhnout
Basics assessment existing structures PDF 3 972 kB Stáhnout