stavarna.com :: Projekty (14.07.2024 - 05:59)

Projekty

Realizované projekty

Inovace ve výuce 4 (šablony) (OP JAK, reg. číslo CZ.02.02.XX/00/22_003/0002344 na období 1. 10. 2022  až 30. 9. 2025)

Erasmus+ (akreditace školy č. 2021-1-CZ01-KA120-VET-000046974 na období 1. 2. 2022 až 31. 12. 2027)

Inovace ve výuce III (šablony) (reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016516)

Stavaři a geodeti jedou do Irska a Lotyšska (Erasmus+, reg. číslo 2021-CZ01-KA122-VET-000019954)    

Mladí čeští stavaři a geodeti na praxi v Irsku (Erasmus+, reg. číslo 2019-1-CZ01-KA102-060989)

Mobilita s odkazem Jože Plečnika (Erasmus+, reg. číslo 2018-1-CZ01-KA102-047548)

Inovace ve výuce II (šablony) (OP VVV, reg. číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006956)

Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I (OP VVV, reg. číslo  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367)

Modernizace odborných a specializovaných učeben SPŠ stavební České Budějovice pro výuku technických předmětů, matematiky a cizích jazyků  (IROP, reg. číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002641)

Ukončené projekty

Modernizace výuky za účelem zkvalitnění odborného technického a přírodovědného vzdělávání ve stavebnictví a geodezii (ROP NUTS II Jihozápad, reg. číslo CZ.1.14/2.4.00/27.02939)

Innovation Transfer in Risk Assessment and Management of Aging Infrastructures (LLP - LdV, reg. číslo CZ/13/LLP-LdV/TOI/134014)

eTwinning - World War 1 (eTwinning - Komunita evropských škol)

Best industry practice for Installation Ceramic, Glass and Stone Tile (LLP - LdV, reg. číslo CZ/13/LLP-LdV/TOI/134003)

Snížení energetické náročnosti budovy SPŠ stavební České Budějovice (OPŽP, SFŽP, reg. číslo CZ.1.02/3.2.00/13.19697)

Výuka matematiky v 21. století na středních školách technického směru (OP VK - IPo, reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/26.026)

The history in the present (LLP - Comenius, reg. číslo COM-MP-2012-217)

Inovace ve výuce (šablony) (OP VK, reg. číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0029)

Vocational Training in Assessment of Existing Structures (LLP - LdV, reg. číslo CZ/11/LLP-LdV/TOI/134005)

Zelený most mezi školou a praxí (OP VK, reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0153)

IQ Industry (OP VK, reg. číslo CZ.1.07/1.3.00/14.0038)

Grant Jihočeského kraje "Zavádění nových technologií do škol"

Grant Jihočeského kraje "Pořízení totální stanice pro praktické vyučování ve studijním oboru Geodézie" (reg. číslo 23-01-009)

Podané projekty

Snížení energetické náročnosti budovy SPŠ stavební České Budějovice (OP ŽP)

Modernizace výuky za účelem zkvalitnění odborného technického a přírodovědného vzdělávání ve stavebnictví a geodézii (ROP 14.2)

Další vzdělávání na SPŠ stavební (OP VK 3.2)

Snížení energetické náročnosti - SPŠ stavební (OP ŽP Zelená úsporám, Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru)

Laboratoř stavebních materiálů a hmot (OP VK 1.1)

Modernizace dalšího vzdělávání na SPŠ stavební (OP VK 3.2)

Grant Jihočeského kraje "Rekonstrukce školních prostor a vybavení místnosti pro fitness centrum"

Grant Jihočeského kraje "Modernizace učebny výpočetní techniky pro projektování v grafických programech"

Výuka pozemního stavitelství v 21. století (OP VK 1.1)

Příprava žáků základní školy ke vzdělávání na středních školách technického zaměření (OP VK 1.1)

Snížení energetické náročnosti - SPŠ stavební (OP ŽP, Realizace úspor energie)