stavarna.com :: Inovace ve výuce IV (šablony) (25.05.2024 - 21:35)

Inovace ve výuce IV (šablony)

Aktivity projektu 

Může jít o obrázek text, kde se píše Spolufinancováno Evropskou unií MS MT MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TELOVYCHOVY

  • vzdělávání pracovníků
  • inovativní vzdělávání žáků 
  • vzájemná spolupráce pedagogů 
  • kariérové poradenství
  • personální podpora - školní psycholog

Realizace projektu: 1. 10. 2022 - 30. 9. 2025

Projekt je spolufinancován Evropskou unií