stavarna.com :: podzimní termín 2024 (15.06.2024 - 20:05)

podzimní termín 2024

Důležité termíny

před zkouškami

  • odevzdání přihlášky k maturitě - do 25. června 2024 (předvyplněné přihlášky budou rozeslány mailem a budou též k dispozici na sekretariátu školy)
  • odevzdání vlastního seznamu literárních děl - do 30. června 2024 - vlastní seznam literárních děl - vyplníte jen své jméno a přijmení, třídu a 20 čísel literární děl ze seznamu v libovolném pořadí a excel vám pohlídá správnost vyplnění (v takovém pořadí, v jakém díla zapíšete, taková čísla otázek budou díla mít při losování) - seznam vytiskněte (není nutno nic upravovat), podepište a odevzdejte - seznam odevzdaný pro jarní termín neplatí, nutno odevzdat nový seznam (může být stejný, ale s novým datem)
  • odevzdání maturitní práce - do 12. srpna 2024 do 12:00 hodin v elektornické podobě na "Share - Studenti - Documents - MP_odevzdání" a v tištěné podobě vedoucímu práce nebo na sekretariát školy, práce musí být průběžně konzultována s vedoucím práce
  • posudky maturitních prací budou k dispozici u vedoucích prací od 26. srpna 2024
  • odevzdání prezentace k obhajobě maturitní práce - do 6. 9. 2024 vedoucímu práce, příp. v kanceláři zástupkyň ŘŠ

zkoušky

  • didaktické testy společné části - začátkem září 2024 - rozpis podle abecedy
  • ústní zkoušky proběhnou v pondělí 9. do 10. září 2024 - rozpis podle žáků 

Kritéria hodnocení profilových zkoušek

Kritéria hodnocení profilových zkoušek

Maturity 2024

V tomto školním roce nedochází ke změně maturitní zkoušky.

Společná část obsahuje pouze didaktické testy.
Písemné a ústní zkoušky z českého a cizích jazyků jsou součástí profilové části.
Podrobnosti jsou uvedeny v maturitní vyhlášce, která vyšla ve Sbírce zákonů dne 13. října 2020.
Informace můžete najít též na stránkách Cermatu.

Dokumenty

Katalogy požadavků jsou uveřejněny na oficiálních stránkách maturitní zkoušky.

Na úřední desce školy je uveřejněno rozhodnutí ředitele č. 7/2023 se čtyřmi přílohami.