stavarna.com :: Maturity (19.06.2024 - 05:19)

Maturity

Na této stránce jsou obecně platné informace a informace platné pro celý rok. Konkrétní informace k jednotlivým termínům (jarní a podzimní termín v každém roce) hledejte na našich webových stránkách pro jednotlivé termíny. 

Informace MŠMT jsou na oficiálních stránkách státní maturity na webu www.novamaturita.cz.

Školský zákon a maturitní vyhláška - platná znění

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění (maturitní vyhláška)