stavarna.com :: jarní termín 2024 (21.02.2024 - 00:17)

jarní termín 2024

Důležité termíny

před zkouškami

 • odevzdání přihlášky k maturitě - do 1. prosince 2023
 • odevzdání vlastního seznamu literárních děl - do 31. března 2024: vlastní seznam literárních děl - vyplníte jen své jméno a přijmení, třídu a 20 čísel literárních děl ze seznamu v libovolném pořadí, excel vám pohlídá správnost vyplnění (nesmí zůstat žádné červené pole). V takovém pořadí, v jakém díla zapíšete, taková čísla otázek budou mít Vaše díla při losování. Seznam vytiskněte (není nutno nic upravovat), podepište a odevzdejte.
 • odevzdání maturitní práce - do pondělí 22. dubna 2024 do 12.00 hodin vedoucímu práce vždy v elektronické i v tištěné verzi (pokyny pro předávání elektronické verze budou předány v MS Teams)
 • ukončení 4. ročníku v úterý 30. dubna 2024 (termín i pro třídy D3Z, D5S, G2Z) - klasifikační konference ve čtvrtek 25. dubna 2024, předání vysvědčení za 4. ročník v pátek 26. dubna 2024
 • posudky maturitních prací budou k dispozici u vedoucích prací od 6. resp. 13. 5. 2024 (podle týdne, ve kterém třída maturuje)
 • odevzdání prezentace k obhajobě maturitní práce - do 17. 5. 2024 resp 24. 5. 2024 vedoucímu práce (příp. v kanceláři zástupkyň ŘŠ)
 • volné dny k přípravě na konání maturitní zkoušky: pondělí 29. dubna 2024, úterý 30. dubna 2024

zkoušky

písemné zkoušky

 • 4. dubna 2024 od 13 hod. - písemná práce z českého jazyka a literatury - abecední seznam s třídami
 • 5. dubna 2024 od 9 hod. - písemná práce z anglického jazyka - abecední seznam s třídami
 • 2. až 6. května 2024 - didaktické testy společné části - jednotné zkušební schéma společné části (didaktických testů)
  • 2. května 2024 od 8.00 hod. didaktický test z matematiky - rozpis DT 2. května
  • 2. května 2024 od 13.30 hod. didaktický test z anglického jazyka - rozpis DT 2. května
  • 3. května 2024 od 8.00 hod. didaktický test z českého jazyka a literatury - rozpis DT 3. května
  • 6. května 2024 od 8.00 hod. didaktický test z matematiky rozšiřující - rozpis DT 6. května

ústní zkoušky

 • od 20. do 24. května 2024 - třída S4A rozpis žáků po dnech, časová osa, třída S4G rozpis žáků po dnech, časová osa
 • od 27. do 31. května 2024 - třída S4B rozpis žáků po dnech, časová osa, třída S4C rozpis žáků po dnech, časová osa, třídy D3Z, D5S a G2Z rozpis žáků po dnech, časová osa

Kritéria hodnocení profilových zkoušek

Kritéria hodnocení profilových zkoušek (2023)

Maturity 2024

V tomto školním roce nedochází ke změně maturitní zkoušky.

Společná část obsahuje pouze didaktické testy.
Písemné a ústní zkoušky z českého a cizích jazyků jsou součástí profilové části.
Podrobnosti jsou uvedeny v maturitní vyhlášce, která vyšla ve Sbírce zákonů dne 13. října 2020.
Informace můžete najít též na stránkách Cermatu.

Dokumenty

Katalogy požadavků jsou uveřejněny na oficiálních stránkách maturitní zkoušky.

Na úřední desce školy je uveřejněno rozhodnutí ředitele č. 7/2023 se čtyřmi přílohami.