stavarna.com :: Zřizovací listina (21.02.2024 - 00:18)

Zřizovací listina

Zřizovací listina příspěvkové organizace "Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2" vydaná Jihočeským krajem

Zřizovací listina ze dne 1. 6. 2001

Dodatek č. 1 ze dne 11. 9. 2001

Dodatek č. 2 ze dne 16. 4. 2002

Dodatek č. 3 ze dne 16. 4. 2002

Dodatek č. 4 ze dne 30. 3. 2004

Dodatek č. 5 ze dne 13. 9. 2005

Dodatek č. 6 ze dne 1. 5. 2008

Dodatek č. 7 ze dne 1. 10. 2009

Dodatek č. 8 ze dne 1. 7. 2012

Dodatek č. 9 ze dne 18. 9. 2014

Úplné znění k 1. 1. 2024 (bez přílohy č. 1)