stavarna.com :: Dokumenty školy (01.04.2023 - 12:01)

Dokumenty školy

Výběr legislativních norem v působnosti školy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Vyhláška č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání