stavarna.com :: Aprobace (18.07.2024 - 19:52)

Aprobace

Seznam pedagogických pracovníků školy, aprobace a vyučované předměty

příjmení jméno titul zkr. aprobace vyučuje
Bartyzalová Marie Ing. Ba odborné předměty KOC, SOB, STM, CAD, ARC
Boháč Štěpán Ing. odborné předměty POS, KOC, CAD
Bohdal Bohuslav Mgr. Bh MAT, FYZ MAT, FYZ
Brož Vladimír Ing. arch. odborné předměty ARC, ODK, KOC, ZAM
Codl Miroslav Mgr. Co TEV, MAT TEV
Crha Miroslav Mgr. Cr ČJL, NEJ ČJL
Čečková Jarmila Ing. Čk odborné předměty GEO, GEV, PRA, TGP
Červenková Věra Mgr. Čv MAT, DEG MAT, DEG
Dočekalová Jana Mgr. Do MAT, DEG MAT, DEG
Drnková Ivana Ing. Dr odborné předměty EKO, SPR, VOS, KOC
Dundová Jana Mgr. Du MAT, DEG MAT, DEG
Ďureje Jakub Ing. Dj odborné předměty SME, CAD
Gottfried Roman Ing. Gf odborné předměty STK, SME, KOC, DOS,MOS
Hanzal Zdeněk Ing. Hz odborné předměty SME, STK, PRA
Hartvichová Iva Mgr. Ha ANJ ANJ
Hes Karel Ing. He odborné předměty GEO, ZAS, ZEM
Hofman Pavel Ing. Hf odborné předměty GEO, PRA

Horkel

Zdeněk Ing. Hk odborné předměty POS, KOC
Hrubá Anna Mgr. Hr MAT, FYZ MAT, FYZ
Konečná Hana Ing. Ko odborné předměty KOC, STV, INS
Kostka Vladimír RNDr. Ka ICT ICT, SKD
Kostková Šárka Mgr. MAT, ICT MAT, ICT
Kotrba Jiří Ing. Kt odborné předměty CAD, SME, INS, GZS, VHS, GEO
Kovaříková Jana Ing. Kv odborné předměty POS,KOC,SPR, ODK
Kronika Michal Ing. Kn odborné předměty SME, STK, KOC, MOS,DOS
Křešničková Hana Mgr. ANJ, OBN, RUJ ANJ
Křížová Šárka Mgr.  FYZ, CHE CHE, ZPR
Kurfirst Vojtěch Ing. Ku odborné předměty STM, PRA
Kurfirstová Barbora Mgr. Kf ANJ, FRJ ANJ
Lanz Zdeněk Ing. La odborné předměty POS, KOC, SPR
Lefan Robert Bc.
Le odborné předměty
 STM, PRA
Martonová Blanka Bc. Mb asistent pedagoga
Mužík Jan Mgr. Mk ANJ ANJ
Mužíková Dana Mgr. Mu NEJ, OBN, RUJ NEJ, ANJ, ZSV, 
Mysliveček Jiří Ing. arch. My odborné předměty POS, KOC, ARC, CAD, ART, AGR
Návarová Vladislava Ing. odborné předměty STK, SME, PST
Petrášková Blanka Ing. Pk odborné předměty POS, KOC
Poláček Pavel Mgr. Po MAT, DEG MAT, DEG
Pražáková Olga Mgr. Pr ČJL, NEJ ČJL
Seidlová Lenka Mgr. Se ČJL, DEJ ČJL, EKO
Schusterová Emília Ing. Su odborné předměty STM, SPR, GEO, SME, MOS, KOC
Stachová Alena PaedDr. St MAT, CHE MAT
Stolbenko Jakub Ing. So odborné předměty GEO,KRY,PGR,MAP, GIS
Strejčková Jolana Mgr. ČJL, DEJ ČJL, DEJ
Sýkora Luboš Mgr., DiS. Sy ICT ICT
Šinknerová Zuzana PaedDr. Ši ANJ, TEV, ZSV ANJ, TEV, ZSV
Škopek Vlastimil Ing. Šk odborné předměty POS, KOC, SOB
Tomášek Milan Ing. To odborné předměty KAN
Veselý Dalibor
odborné předměty CAD, RES
Vortelová Eva Ing. Vo MAT, EKO, Bi MAT, PAC, EKO
Znachorová Lucie Mgr. Zn TV, ZEM TEV