stavarna.com :: Učitelé školy (20.02.2024 - 23:17)

Učitelé školy

Na těchto stránkách můžete získat informace o všech členech pedagogického sboru školy, o jejich aprobacích a předmětech, které ve škole vyučují.

Zároveň zde můžete najít kontakty na naše pedagogické pracovníky, a to jak telefonické, tak e-mailové.

Předmětové komise

předmětová komise předseda
pozemního stavitelství Ing. Blanka Petrášková
inženýrských staveb a statiky Ing. Roman Gottfried
geodézie Ing. Jarmila Čečková
odborné praxe Ing. Zdeněk Horkel
přírodovědných předmětů Mgr. Jana Dundová
humanitních předmětů
Mgr. Dana Mužíková
tělesné výchovy Mgr. Miroslav Codl