stavarna.com :: Stavební konstrukce (STK) (22.04.2024 - 04:15)

Stavební konstrukce (STK)

Tento předmět, dává studentům možnost nejen nahlédnout do světa moderních staveb a konstrukcí blížících se moderním divům světa, ale také samostatně a smysluplně jednoduché konstrukce navrhovat.

Způsob hodnocení

3. ročník

Studenti jsou hodnoceni na základě výsledků písemných testů, popřípadě ústního zkoušení a odevzdání komplexního příkladu v řádném termínu. Bude přihlédnuto k plnění domácích úkolů, práci studentů v hodinách a práci studenta v laboratoři. 

Při písemných testech není možné používat pro výpočty mobilní telefony a podobná elektronická zařízení bez výslovného povolení vyučujícího.

4. ročník

Studenti jsou hodnoceni na základě výsledků písemných testů, popřípadě ústního zkoušení. Nedílnou součástí hodnocení studentů je hodnocení vypracované ročníkové práce (ročníkového projektu) - viz školní řád čl. 109. Ve 2. pololetí studenti 4. ročníku nesmí být klasifikováni nedostatečnou ani z ročníkové práce ani z teoretické části výuky, mají-li prospět.,

Při písemných testech není možné používat pro výpočty mobilní telefony a podobná elektronická zařízení bez výslovného povolení vyučujícího.

Termín odevzdání ročníkové práce je pro všechny třídy 4. ročníku 9. 2. 2024  do 12:00.

Výuka 

Výuka může také probíhat dle studijních materiálů níže, případné úkoly mohou být zadávány přímo v sekci příslušné třídy a komunikace s vyučujícím přes teams.microsoft.com -  otevřete přes webový prohlížeč MS Office 365 (www.office.com).

Odkaz na MS Office 365 je na stránkách školy v sekci pro žáky.​

Pro všechny studenty předmětů STK u Ing. Vladislavy Návarové  je pro vstup do týmu STATIKA kód  1o8sox3. 

Tabulky pro výpočet železobetonu k dispozici zde.

 

STK testy

Test na železobetonové sloupy zde.

Základy test zde.

Zde je test pro STK 3.ročník v pdf. 4.ročník může opakovat.

 

Studijní materiály

ŽELEZOBETONOVÝ PRVEK NAMÁHANÝ OHYBEM I.

ŽELEZOBETONOVÝ PRVEK NAMÁHANÝ OHYBEM II.

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1819_cs_3zbpostupnavrhudesky.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1820_cs_4zbkrytivyztuze.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1821_cs_5zbdeskaprosta.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1823_cs_6zbdeskaprostavypocet.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1824_cs_7zbdeskavetknuta.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1825_cs_8zbdeskakonzolova.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1826_cs_9zbdeskaspojita.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1827_cs_10deskakrizemvyztuzena.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1828_cs_11zbtram.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1829_cs_12zbtramsmyk.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1860_cs_13zbdeskovytram.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1831_cs_14zbnosnik2pole.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1832_cs_15zbpostupnavrhusmyk.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1833_cs_16zbprikladtramtahova.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1834_cs_17zbprikladtramsmykova.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1837_cs_18zbpreklady1.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1838_cs_19zbpreklady2.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1839_cs_20zbstropy.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1840_cs_21zbsloupnamahanizasady.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1841_cs_22zbsloupinterakcnidiagram.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1842_cs_23zbsloupcentrickytlak.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1843_cs_24zakladyunosnostnapetizs.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1844_cs_25zakladyzpb.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1845_cs_26zakladyzpbpriklad.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1846_cs_27zakladyzezb.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1847_cs_28schodydeskove.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1848_cs_29schodyschodnicove.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1849_cs_30zemnitlaky.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1850_cs_31opernesteny.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1852_cs_32ramovekce.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1851_cs_33postuphodnoceniexistkci.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1853_cs_34postuphodnocenipriklad.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1854_cs_35dktah.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1855_cs_36dktlak.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1856_cs_37dkohyb.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1857_cs_38oktah.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1858_cs_39oktlak.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1859_cs_40okohyb.pdf

 

Návod na použití betonu

Podklady ke studiu

Níže naleznete studijní dokumenty ke stažení:

Název dokumentu Formát souboru Velikost
Třídy betonů PPT 769 kB Stáhnout
Druhy výztuže PPT 1 558 kB Stáhnout
Označování betonů - plakát PDF 350 kB Stáhnout
Betonářské práce PDF 2 277 kB Stáhnout
Příhradové konstrukce PDF 2 302 kB Stáhnout
Předpjaté konstrukce PDF 4 763 kB Stáhnout
Dimenzování dřevěných konstrukcí PDF 1 265 kB Stáhnout
Objemové hmotnosti PDF 4 212 kB Stáhnout
Předpjatý beton - přednáška PDF 2 059 kB Stáhnout
Ocelové konstrukce PDF 2 457 kB Stáhnout
Spoje ocelových konstrukcí PDF 5 264 kB Stáhnout
Spoje dřevěných konstrukcí PDF 3 953 kB Stáhnout
Nedestruktivní zkoušky PDF 895 kB Stáhnout
Návod na použití betonu PDF 4 420 kB Stáhnout
Tabulky výpočet železobetonu PDF 6 398 kB Stáhnout