stavarna.com :: jarní termín 2023 (30.05.2024 - 20:06)

jarní termín 2023

Důležité termíny

před zkouškami

  • odevzdání přihlášky k maturitě - do 1. prosince 2022
  • odevzdání vlastního seznamu literárních děl - do 31. března 2023vlastní seznam literárních děl - vyplníte jen své jméno a přijmení, třídu a 20 čísel literárních děl ze seznamu v libovolném pořadí, excel vám pohlídá správnost vyplnění (nesmí zůstat žádné červené pole). V takovém pořadí, v jakém díla zapíšete, taková čísla otázek budou mít Vaše díla při losování. Seznam vytiskněte (není nutno nic upravovat), podepište a odevzdejte.
  • odevzdání maturitní práce - do pondělí 17. dubna 2023 do 12.00 hodin vedoucímu práce vždy v elektronické i v tištěné verzi (pokyny pro předávání elektronické verze budou předány v MS Teams)
  • ukončení 4. ročníku v pátek 28. dubna 2023 (termín i pro třídy D3Z, D5S) - klasifikační konference ve středu 26. dubna 2023, stejný den i předání vysvědčení za 4. ročník
  • posudky maturitních prací budou k dispozici u vedoucích prací od 2. resp. 9. 5. 2023 (podle týdne, ve kterém třída maturuje)
  • odevzdání prezentace k obhajobě maturitní práce - do 12. 5. 2023 resp 19. 5. 2023 vedoucímu práce, příp. v kanceláři zástupkyň ŘŠ
  • volné dny k přípravě na konání maturitní zkoušky: čtvrtek 13. dubna 2023, pátek 14. dubna 2023, čtvrtek 27. dubna 2023, pátek 28. dubna 2023, pondělí 15. května 2023

zkoušky

písemné zkoušky

ústní zkoušky

Kritéria hodnocení profilových zkoušek

Kritéria hodnocení profilových zkoušek

Maturity 2023

Informace MŠMT k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období 2023

V tomto školním roce nedochází ke změně maturitní zkoušky, vracíme se k modelu, o kterém bylo rozhodnuto již dříve.

Společná část obsahuje pouze didaktické testy.

Písemné a ústní zkoušky z českého a cizích jazyků jsou součástí profilové části.

Podrobnosti jsou uvedeny v novele maturitní vyhlášky, která vyšla ve Sbírce zákonů dne 13. října 2020.

Pomoci při orientaci může také Maturitní zpravodaj vydaný Cermatem.

Dokumenty

Katalogy požadavků jsou uveřejněny na oficiálních stránkách maturitní zkoušky.

Na úřední desce školy je uveřejněno rozhodnutí ředitele č. 9 se čtyřmi přílohami.

Maturitní zpravodaj CERMATu