stavarna.com :: jarní termín 2023 (08.02.2023 - 18:31)

jarní termín 2023

Důležité termíny

před zkouškami

 • odevzdání přihlášky k maturitě - do 1. prosince 2022
 • odevzdání vlastního seznamu literárních děl - do 31. března 2023vlastní seznam literárních děl - vyplníte jen své jméno a přijmení, třídu a 20 čísel literárních děl ze seznamu v libovolném pořadí, excel vám pohlídá správnost vyplnění (nesmí zůstat žádné červené pole). V takovém pořadí, v jakém díla zapíšete, taková čísla otázek budou mít Vaše díla při losování. Seznam vytiskněte (není nutno nic upravovat), podepište a odevzdejte.
 • odevzdání maturitní práce - do pondělí 17. dubna 2023 do 12.00 hodin vedoucímu práce vždy v elektronické i v tištěné verzi (pokyny pro předávání elektronické verze budou předány v MS Teams)
 • ukončení 4. ročníku v pátek 28. dubna 2023 (termín i pro třídy D3Z, D5S) - klasifikační konference ve středu 26. dubna 2023, stejný den i předání vysvědčení za 4. ročník
 • posudky maturitních prací budou k dispozici u vedoucích prací od 2. resp. 9. 5. 2023 (podle týdne, ve kterém třída maturuje)
 • odevzdání prezentace k obhajobě maturitní práce - do 12. 5. 2023 resp 19. 5. 2023 vedoucímu práce, příp. v kanceláři zástupkyň ŘŠ

zkoušky

písemné zkoušky

 • 20. dubna 2023 od 13 hod. - písemná práce z českého jazyka a literatury - rozpis po třídách
 • 21. dubna 2023 od 9 hod. - písemná práce z anglického a německého jazyka - rozpis po třídách
 • 2. až 4. května 2023 - didaktické testy společné části - jednotné zkušební schéma společné části (didaktických testů)
  • 2. května 2023 od 8 hod. didaktický test z matematiky
  • 2. května 2023 od 13.30 hod. didaktický test z anglického jazyka
  • 3. května 2023 od 8 hod. didkatický test českého jazyka a literatury
  • 4. května 2023 od 8 hod. didaktický test z matematky rozšiřující

ústní zkoušky

 • od 15. do 19. května 2023 - třída S4A rozpis žáků po dnech, časová osa, třída S4B rozpis žáků po dnech, časová osa
 • od 22. do 26. května 2023 - třídy S4C, D3Z a D5S rozpis žáků po dnech, časová osa, třídy S4G a G2Z rozpis žáků po dnech, časová osa

Kritéria hodnocení profilových zkoušek

Kritéria hodnocení profilových zkoušek - český jazyk a literatura a cizí jazyky.

Podrobná kritéria pro hodnocení maturitních prací najdete zde.

Maturity 2023

V tomto školním roce nedochází ke změně maturitní zkoušky, vracíme se k modelu, o kterém bylo rozhodnuto již pro předcházející školní rok, který však z důvodu pandemie byl velmi upraven Opatřeními obecné povahy ministra školství.

Společná část obsahuje pouze didaktické testy.

Písemné a ústní zkoušky z českého a cizích jazyků jsou součástí profilové části.

Podrobnosti jsou uvedeny v novele maturitní vyhlášky, která vyšla ve Sbírce zákonů dne 13. října 2020.

Dokumenty

Katalogy požadavků jsou uveřejněny na oficiálních stránkách maturitní zkoušky.

Na úřední desce školy je uveřejněno rozhodnutí ředitele č. 9 se čtyřmi přílohami.

Maturitní zpravodaj CERMATu