stavarna.com :: Přijímací řízení (03.06.2023 - 13:51)

Přijímací řízení

Vyhlášení výsledků II. kola přijímacího řízení

Seznam přijatých uchazečů dne 31. května 2023

Na obor36-46-M/01 Geodézie a katstr nemovitostí byli v II. kole přijati tito uchazeči:

evid.č. bodů evid.č. bodů evid.č. bodů
21023 105
21523 98
21223 96

 

První přijatý uchazeč má 105 bodů, poslední (zatím) přijatý uchazeč má 96 bodů.

Pořadí zatím nepřijatých uchazečů, tj. uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale zatím není volná kapacita (v tomto pořadí budou uchazeči přijímáni, pokud se uvolní místo - když nám přijatí uchazeči oznámí, že zvolili jinou školu)

evid.č. bodů evid.č. bodů evid.č. bodů evid.č. bodů
20823 93
21323 88
21823 81
22223 80
22023 62
22323 56
22123 55
21623 52
20923 40

 

Uchazeči, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení - získali méně, než 12 bodů z jednotného testu matematiky - a nemohou být přijati ke studiu na naší škole:

evid.č. bodů z matematiky evid.č. bodů z matematiky
21423 10
21123 5

 

Rozhodnutí bylo vyvěšeno dne 31. května 2023 v 11.30 hod.

Lhůta pro předání zápisových lístků končí dne 15. června 2023 v 11.30 hod.

Prosíme rodiče uchazečů, kteří se rozhodnou nastoupit na jinou školu, aby nás telefonicky (tel. 387 001 411) nebo mailem (sps@stavarna.com) informovali o svém rozhodnutí, abychom mohli přijmout uchazeče, kteří netrpělivě čekají pod čarou, jestli se uvolní místo mezi přijatými uchazeči.

Děkujeme

Informační schůzka rodičů budoucích žáků prvního ročníku 2023/2024

se bude konat ve čtvrtek 8. června 2023 v 16.30 hod. v aule školy.

V řádném termínu II. kola bylo podáno 14 přihlášek do denního studia oboru Geodézie a katastr nemovitostí.

Vyhlášení II. kola přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlásil II. kolo přijímacího řízení svým rozhodutím č. 4/2023.

Přihlášku ke studiu je nutno podat na sekretariát školy nejpozději do 30. května 2023. Přihlášku můžete přinést osobně v úředních hodinách sekretariátu, poslat datovou schránkou (ID DS shckbdf) nebo poslat poštou.

Součástí přihlášky je "výpis výsledků didaktických testů JPZ do oborů vzdělání s maturitní zkouškou".

Známky dosažené na základní škole potvrzuje základní škola, nebo můžete přinést vysvědčení a my si je ověříme sami. Lékařskou prohlídku není nutné absolvovat před přijetím (není nutné potvrzení lékaře na přihlášce).

Výsledky II. kola přijímacího řízení budou zveřejněny dne 31. května 2023.

Výsledky přijímacího řízení

Seznam dalších přijatých uchazečů dne 24. května 2023

Na obor 36-47-M/01 Stavebnictví:

evid.č. bodů evid.č. bodů
16323 41
3423 35

 

Seznam dalších přijatých uchazečů dne 22. května 2023

Na obor 36-47-M/01 Stavebnictví:

evid.č. bodů evid.č. bodů evid.č. bodů evid.č. bodů
17823 48
18123 47
3823 47
19823 47
3723 45

 

Seznam dalších přijatých uchazečů dne 18. května 2023 z náhradního termínu

Na obor 36-47-M/01 Stavebnictví:

evid.č. bodů evid.č. bodů
5223 78
18923 75

 

Seznam dalších přijatých uchazečů dne 18. května 2023

Na obor 36-47-M/01 Stavebnictví:

evid.č. bodů
3923 49

 

Seznam dalších přijatých uchazečů dne 17. května 2023

Na obor 36-47-M/01 Stavebnictví:

evid.č. bodů evid.č. bodů evid.č. bodů evid.č. bodů
12323 57
123 57 2923 55 17423 54
20123 53
15523 53
12523 52

 

Seznam dalších přijatých uchazečů dne 15. května 2023

Na obor 36-47-M/01 Stavebnictví:

evid.č. bodů evid.č. bodů evid.č. bodů evid.č. bodů
12023 61
523 60 11823 60 10723 59
3523 58
9623 58

 

Seznam dalších přijatých uchazečů dne 11. května 2023

Na obor 36-47-M/01 Stavebnictví:

evid.č. bodů evid.č. bodů evid.č. bodů evid.č. bodů
3323 63
18523 63 9423 63 3023 63

 

Seznam dalších přijatých uchazečů dne 10. května 2023

Na obor 36-47-M/01 Stavebnictví:

evid.č. bodů evid.č. bodů evid.č. bodů evid.č. bodů
4923 65
6123 65 19123 64 15823 64
5723 64

 

Na obor 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí:

evid.č. bodů
8923 34

 

Seznam dalších přijatých uchazečů dne 9. května 2023

Na obor 36-47-M/01 Stavebnictví:

evid.č. bodů evid.č. bodů evid.č. bodů evid.č. bodů
4423 71
5523 71 8023 71 10023 70
16423 70
7623 70 13823 70 6723 69
1223 69
15723 68 5823 68 6823 66
6523 66
9323 66 14723 66

 

Na obor 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí:

evid.č. bodů evid.č. bodů evid.č. bodů evid.č. bodů
7423 58 19523 55 19723 54 823 54
11523 45

 

Seznam dalších přijatých uchazečů dne 5. května 2023

Na obor 36-47-M/01 Stavebnictví:

evid.č. bodů evid.č. bodů evid.č. bodů evid.č. bodů
13023 73 10123 73 19623 73 11223 73
10623 73 4023 73 9023 72 13123 72
11723 72 2123 72

 

Na obor 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí:

evid.č. bodů evid.č. bodů evid.č. bodů evid.č. bodů
2623 65 9523 65 3623 65

 

Seznam dalších přijatých uchazečů dne 4. května 2023

Na obor 36-47-M/01 Stavebnictví:

evid.č. bodů evid.č. bodů evid.č. bodů evid.č. bodů
10323 74 17223 74 17923 74 13223 74

 

Seznam dalších přijatých uchazečů dne 3. května 2023

Na obor 36-47-M/01 Stavebnictví:

evid.č. bodů evid.č. bodů evid.č. bodů evid.č. bodů
17523 78 13323 78 14423 78 923 78

 

Seznam přijatých uchazečů dne 28. dubna 2023

Na obor 36-47-M/01 Stavebnictví byli přijati uchazeči dle tohoto seznamu.

První přijatý uchazeč má 138 bodů, poslední (zatím) přijatý uchazeč má 80 bodů.

Na obor 36-46-M/01 Geodézie a katstr nemovitostí byli přijati uchazeči dle tohoto seznamu.

První přijatý uchazeč má 126 bodů, poslední (zatím) přijatý uchazeč má 65 bodů.

Uchazeči, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení - získali méně, než 12 bodů z jednotného testu matematiky - a nemohou být přijati ke studiu na naší škole - seznam

Rozhodnutí bylo vyvěšeno dne 28. dubna 2023 v 11.45 hod.

Lhůta pro předání zápisových lístků končí dne 16. května 2023 v 11.45 hod.

Prosíme rodiče uchazečů, kteří se rozhodnou nastoupit na jinou školu, aby nás telefonicky (tel. 387 001 411) nebo mailem (sps@stavarna.com) informovali o svém rozhodnutí, abychom mohli přijmout uchazeče, kteří netrpělivě čekají pod čarou, jestli se uvolní místo mezi přijatými uchazeči.

Děkujeme

Pořadí zatím nepřijatých uchazečů, tj. uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale zatím není volná kapacita (v tomto pořadí budou uchazeči přijímáni, pokud se uvolní místo - když nám přijatí uchazeči oznámí, že zvolili jinou školu)

na obor 36-47-M/01 Stavebnictví

na obor 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí

Informační schůzka rodičů budoucích žáků prvního ročníku 2023/2024

se bude konat ve čtvrtek 8. června 2023 v 16.30 hod. v aule školy.


V řádném termínu bylo podáno 205 přihlášek do denního studia.

Ředitel školy vyhlásil kritéria přijímacího řízení svým rozhodnutím č. 10/2022.

Přihlášku ke studiu je nutno podat na sekretariát školy nejpozději do 1. března 2023. Přihlášku můžete přinést osobně v úředních hodinách sekretariátu, poslat datovou schránkou (ID DS shckbdf) nebo poslat poštou.

Známky dosažené na základní škole potvrzuje základní škola, nebo můžete přinést vysvědčení a my si je ověříme sami. Lékařskou prohlídku není nutné absolvovat před přijetím (není nutné potvrzení lékaře na přihlášce).

Jednotné přijímací zkoušky proběhnou ve dnech 13. a 14. dubna 2023, náhradní termíny jsou 10. a 11. května 2023.

Jednotné zkušební schéma najdete zde (až bude MŠMT vydáno).

 

Pro zájemce o dálkové studium: vzhledem k počtu přihlášek předpokládáme, že bude vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení s termínem podání přihlášek do konce června.

V letošním roce nepřijímáme uchazeče do dálkového studia oboru Geodézie a katastr nemovitostí. Předpokládáme vyhlášení přijímacího řízení až v následujícím školním roce.

 

Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., školským zákonem, v platném znění a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění.

Pro přijímání cizinců dle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. platí Opatření obecné povahy MŠMT č.j. MSMT-29772/2022-1 ze dne 27. 10. 2022.

Úřední hodiny sekretariátu školy jsou v pondělí až čtvrtek 8.00 až 16.00 hod. v pátek 8.00 až 14.00 hod.