stavarna.com :: Přijímací řízení (01.04.2023 - 13:59)

Přijímací řízení

V řádném termínu bylo podáno 205 přihlášek do denního studia.

Všem uchazečům budou rozeslány pozvánky na přijímací zkoušky na mailové adresy uvedené v přihláškách a současně poštou na adresy uvedené v přihláškách.

 

Ředitel školy vyhlásil podmínky přijímacího řízení svým rozhodnutím č. 10/2022.

Přihlášku ke studiu je nutno podat na sekretariát školy nejpozději do 1. března 2023. Přihlášku můžete přinést osobně v úředních hodinách sekretariátu, poslat datovou schránkou (ID DS shckbdf) nebo poslat poštou.

Známky dosažené na základní škole potvrzuje základní škola, nebo můžete přinést vysvědčení a my si je ověříme sami. Lékařskou prohlídku není nutné absolvovat před přijetím (není nutné potvrzení lékaře na přihlášce).

Jednotné přijímací zkoušky proběhnou ve dnech 13. a 14. dubna 2023, náhradní termíny jsou 10. a 11. května 2023.

Jednotné zkušební schéma najdete zde (až bude MŠMT vydáno).

 

Pro zájemce o dálkové studium: vzhledem k počtu přihlášek předpokládáme, že bude vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení s termínem podání přihlášek do konce června.

V letošním roce nepřijímáme uchazeče do dálkového studia oboru Geodézie a katastr nemovitostí. Předpokládáme vyhlášení přijímacího řízení až v následujícím školním roce.

 

Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., školským zákonem, v platném znění a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění.

Pro přijímání cizinců dle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. platí Opatření obecné povahy MŠMT č.j. MSMT-29772/2022-1 ze dne 27. 10. 2022.

Úřední hodiny sekretariátu školy jsou v pondělí až čtvrtek 8.00 až 16.00 hod. v pátek 8.00 až 14.00 hod.