stavarna.com :: Přijímací řízení (01.12.2023 - 04:02)

Přijímací řízení

Příjímací řízení pro školní rok 2024/2025

V letošním roce bude všechno jinak - poslanci PS PČR připravili pozměňovací návrh školského zákona a MŠMT návrh nové vyhlášky pro přijímací řízení.

Podle posledních informcí nebudou ze strany MŠMT poskytovány žádné informace od doby schválení změny školského zákona v Poslanecké sněmovně.

 

Ředitel školy vyhlašuje kritéria přijímacího řízení svým rozhodnutím do 31. ledna 2024

 

Přihlášku ke studiu je nutno podat ... nejpozději do ??? 2023. 

Jednotné přijímací zkoušky proběhnou ve dnech 12. a 15. dubna 2024, náhradní termíny jsou 29. a 30. dubna 2024.

Jednotné zkušební schéma najdete zde (až bude MŠMT vydáno).

 

Pro zájemce o dálkové studium: vzhledem k počtu přihlášek předpokládáme, že bude vyhlášeno x. kolo přijímacího řízení s termínem podání přihlášek do konce června.

V letošním roce budeme přijímat uchazeče do dálkového studia oboru Stavebnictví i do oboru Geodézie a katastr nemovitostí.

 

Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., školským zákonem, v platném znění a vyhláškou č. xx/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění.

Úřední hodiny sekretariátu školy jsou v pondělí až čtvrtek 8.00 až 16.00 hod. v pátek 8.00 až 14.00 hod.