stavarna.com :: Přijímací řízení (14.07.2024 - 07:38)

Přijímací řízení

Příjímací řízení pro školní rok 2024/2025

Vyhlášení III. kola přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje kritéria přijímacího řízení pro III. kolo přijímacího řízení svým rozhodnutím č. 5/2024.

Přihlášku ke studiu je nutno podat nejpozději do 28. června 2024 do 12.00 hod. na sekretariát školy pouze v tištěné podobě. Formulář přihlášky pro tisk v pdf nebo pro vyplnění na pc. K přihlášce je nutno přiložit fotokopii vysvědčení za 8. ročník a výpis z vysvědčení (nebo vysvědčení) za 1. poletí 9. ročníku základní školy, případně základní školou potvrzené "Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání" nebo fotokopii maturitního vysvědčení (podle oboru).

I. kolo přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zvěřejněny na tomto místě 15. května 2024:

 

V letošním roce je možné podat tři přihlášky na všechny studijní obory - maturitní i nematuritní. V případě vzdělávacích oboru s talentovou zkouškou je možno podat až pět přihlášek.

Ředitel školy vyhlašuje kritéria přijímacího řízení svým rozhodnutím č. 1/2024.

Přihlášku ke studiu je nutno podat nejpozději do 20. února 2024. Přihlášky je možné podat třemi způsoby - informace najdete na stránkách "Přihlášky na střední". Formulář přihlášky pro tisk v pdf nebo pro vyplnění na pc. K přihlášce je nutno přiložit fotokopii nebo scan vysvědčení za 8. ročník a výpis z vysvědčení (nebo vsvědčení) za 1. poletí 9. ročníku základní školy, případně základní školou potvrzené "Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání".

Jednotné přijímací zkoušky proběhnou ve dnech 12. a 15. dubna 2024, náhradní termíny jsou 29. a 30. dubna 2024. Jednotné zkušební schéma přijímacích zkoušek pro všechny termíny.

Výsledky přijímacích zkoušek budou vyvěšeny na tomto místě 15. května 2024

 

Pro zájemce o dálkové studium: vzhledem k počtu přihlášek předpokládáme, že bude vyhlášeno 3. kolo přijímacího řízení. V letošním roce budeme přijímat uchazeče do dálkového studia oboru Stavebnictví i do oboru Geodézie a katastr nemovitostí.

 

Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., školským zákonem, v platném znění a vyhláškou č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění.

Úřední hodiny sekretariátu školy jsou v pondělí až čtvrtek 8.00 až 16.00 hod. v pátek 8.00 až 14.00 hod.

 

Orientační informace:

v loňském roce byl bodový zisk z jednotných přijímacích zkoušek posledního přijatého uchazeče na obor stavebnictví 27 bodů a na obor geodézie a katastr nemovitostí 34 body.

Tato informace však nemá žádnou vypovídající hodnotu pro letošní přijímací řízení.