stavarna.com :: Obory vzdělání (25.05.2024 - 23:12)

Obory vzdělání

Střední průmyslová škola stavební v Českých Budějovicích má akreditované studium dvou oborů vzdělání:

Stavebnictví (obor vzdělání 36-47-M/01) v pěti zaměřeních

Obor Stavebnictví se od 3. ročníku dělí na tato zaměření: architektonická tvorba, pozemní stavby, stavební obnova, dopravní stavby a vodohospodářské stavby.
Podrobnější informace jsou uvedeny na stránkách oboru Stavebnictví.

V oboru Stavebnictví se zaměřením na pozemní stavby je otevřeno i dálkové studium.

 

Geodézie a katastr nemovitostí (obor vzdělání 36-46-M/01)

Studium oboru Geodézie a katastr nemovitostí je otevřeno pouze v denním studiu, a to v řádném čtyřletém pro žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku.

Podrobnější informace jsou uvedeny na stránce Geodézie.

V oboru Geodézie a katastr nemovitostí je otevřeno i zkrácené dálkové studium.