stavarna.com :: Dálkové studium (22.04.2024 - 04:44)

Dálkové studium

Střední průmyslová škola stavební v Českých Budějovicích zabezpečuje kromě denního také dálkové studium, a to v oboru vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví pouze v zaměření Pozemní stavby a v v oboru vzdělání 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí pouze zkrácené dvouleté.

V oboru Stavebnictví nabízíme dvě možnosti:

Pro uchazeče se základním vzděláním poskytujeme standardní pětileté dálkové studium (učební plán). Uchazeči jsou přijímáni na základě předložených originálů vysvědčení z předchozí školy - 8. a 9. ročník základní školy, příp. výučního listu a výsledku přijímacích zkoušek z matematiky a českého jazyka (v 1. kole přijímacího řízení).

Uchazečům s ukončeným středoškolským vzděláním poskytujeme zkrácené dálkové studium tříleté (učební plán). Uchazeči jsou přijímáni na základě předloženého maturitního vysvědčení a vysvědčení z posledních dvou ročníků absolvované školy.

V oboru Geodézie a katastr nemovitostí nabízíme pouze zkrácené dvouleté studium (učební plán) pro držitele maturitního vysvědčení z jiného oboru vzdělání. Uchazeči jsou přijímáni na základě předloženého maturitního vysvědčení a vysvědčení z posledních dvou ročníků absolvované školy.

Podrobnosti najdete na našich stránkách přijímacího řízení.

Vyučování v dálkovém studiu probíhá podle zpracovaného plánu, zpravidla jeden pracovní den jedenkrát za dva týdny. Pro každou třídu je na celý školní rok dopředu zpracován plán konzultačních dnů a rozvrh hodin.

Plány vyučování jednotlivých tříd  jsou zveřejněny na stránce pro žáky / dálkové studium

Dálkové studium v roce 2022/2023

Plánujeme otevřít všechny tři první ročníky dálkového studia - pětileté i tříleté zkrácené v oboru stavebnictví a zkrácené dvouleté v oboru geodézie a katastr nemovitostí.

Přihlášky do dálkového studia zasílejte na adresu školy do 1. března. Předpokládáme, že bude vyhlášeno i druhé kolo přijímacího řízení do dálkového studia s termínem přihlášek do 30. června.

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí najdete na stránkách příjímacího řízení.

Pokud bude počet uchazečů do tříletého zkráceného dálkového studia převyšovat předpokládanou kapacitu, bude při rozhodování o přijetí dána přednost uchazečům, kteří mají na předchozí střední škole složeny maturitní zkoušky z matematiky (fyziky) a z živého cizího jazyka.

Bližší informace k dálkovému studiu na naší škole je možno získat na adrese: konecna@stavarna.com, nebo na tel. čísle: 387 001 416.

Tiskopis Přihláška k dálkovému studiu ve střední škole (uchazeč najde v sekci přihláška na střední školu, případně ho může zakoupit  v prodejně SEVT.

Prosíme uchazeče o řádné vyplnění úplných kontaktních údajů včetně e-mailové adresy a čísla mobilního telefonu. Naopak není nutno dokládat potvrzení od lékaře.