stavarna.com :: Třídní schůzky (20.02.2024 - 22:18)

Třídní schůzky

Pozvánky

Třídní schůzky 9. listopadu 2023

Ve čtvrtek 9. listopadu 2023 od 16.30 hodin se budou konat třídní schůzky rodičů žáků naší školy. V první části budou informovat třídní učitelé o problémech ve třídách, poté bude následovat informační odpoledne - učitelé budou poskytovat informace rodičům ve třídách a kabinetech podle rozpisu. Informační odpoledne končí v 18:00 hod.

V 16.00 hod. se ve sborovně sejde výbor rodičů Nadačního fondu, který vyslechne informace vedení školy a informaci o stavu čerpání prostředků vložených rodiči do Nadačního fondu pro podporu vzdělávání SPŠ stavební v Českých Budějovicích.

Termíny

Školní rok 2023/2024

  • čtvrtek 9. listopadu 2023
  • čtvrtek 11. dubna 2024

vždy od 16.30 do 18.00 hodin.

Záznamy

Schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků (pro šk. rok 2023/2024)

Třídní schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků proběhla ve čtvrtek 8. 6. 2023 od 16.30 hodin v aule školy.

Rodiče byli seznámeni s průběhem studia, s požadavky na žáky a jejich přípravu, s akcemi školy, které na jejich děti čekají. Na otázky odpovídali členové vedení školy a třídní učitelé nových tříd.

Informace:

Pokud se někdo z rodičů nemohl zúčastnit a rád by slyšel další informace, může se obrátit buď přímo na třídní učitele (viz kontakty na učitele) nebo na sekretariát školy.

Prosíme rodiče, pokud ještě nepřinesli průkazové fotografie žáků, aby je co nejdříve dodali (do konce června), abychom mohli nechat vyrobit mezinárodní studentské průkazy ISIC, aby je žáci mohli používat od prvního dne docházky do školy. Fotografie je možné také naskenovat (formát jpg nebo png) a poslat mailem na adresu sps@stavarna.com s uvedením jména žáka a třídy.

Třídní schůzky 13. dubna 2023

Ve čtvrtek 13. dubna 2023 od 16.30 hodin se konaly třídní schůzky rodičů žáků naší školy. V první části informovali třídní učitelé o problémech ve třídách, poté následovalo informační odpoledne - učitelé poskytovali informace rodičům ve třídách a kabinetech podle rozpisu. Informační odpoledne skončilo v 18:00 hod.

V 16.00 hod. se ve sborovně sešel výbor rodičů Nadačního fondu, který vyslechl informace vedení školy a vyslechl informaci o stavu čerpání prostředků vložených rodiči do Nadačního fondu pro podporu vzdělávání SPŠ stavební v Českých Budějovicích.

Třídní schůzky 10. listopadu 2022

Ve čtvrtek 10. listopadu 2022 od 16.30 hodin se konaly třídní schůzky rodičů žáků naší školy. V první části informovali třídní učitelé o problémech ve třídách, poté následovalo informační odpoledne - učitelé poskytovali informace rodičům ve třídách a kabinetech podle rozpisu. Informační odpoledne skončilo v 18:00 hod.

V 16.00 hod. se ve sborovně sešel výbor rodičů Nadačního fondu, který vyslechl informace vedení školy a vyslechl informaci o stavu čerpání prostředků vložených rodiči do Nadačního fondu pro podporu vzdělávání SPŠ stavební v Českých Budějovicích.

Schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků (pro šk. rok 2022/2023)

Třídní schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků proběhla ve čtvrtek 16. 6. 2022 od 16.30 hodin v aule školy.

Rodiče byli seznámeni s průběhem studia, s požadavky na žáky a jejich přípravu, s akcemi školy, které na jejich děti čekají. Na otázky odpovídali členové vedení školy a třídní učitelé nových tříd.

Informace:

Pokud se někdo z rodičů nemůže zúčastnit a rád by slyšel další informace, může se obrátit buď přímo na třídní učitele (viz kontakty na učitele) nebo na sekretariát školy.

Prosíme rodiče, pokud ještě nepřinesli průkazové fotografie žáků, aby je co nejdříve dodali (do konce června), abychom mohli nechat vyrobit mezinárodní studentské průkazy ISIC, aby je žáci mohli používat od prvního dne docházky do školy. Fotografie je možné také naskenovat (formát jpg nebo png) a poslat mailem na adresu sps@stavarna.com s uvedením jména žáka a třídy.

Třídní schůzky 7. dubna 2022

Ve čtvrtek 7. dubna 2022 od 16.30 hodin proběhly třídní schůzky rodičů žáků naší školy. V první části informovali třídní učitelé o problémech ve třídách, poté následovalo informační odpoledne - učitelé poskytovali informace rodičům ve třídách a kabinetech podle rozpisu. Informační odpoledne skončilo v 18:00 hod.

V 16.00 hod. se ve sborovně sešel výbor rodičů Nadačního fondu, který vyslechl informace vedení školy a vyslechl informaci o stavu čerpání prostředků vložených rodiči do Nadačního fondu pro podporu vzdělávání SPŠ stavební v Českých Budějovicích.

Třídní schůzky 11. listopadu 2021

Ve čtvrtek 11. listopadu 2021 od 16.30 hodin proběhly třídní schůzky rodičů žáků naší školy. V první části informovali třídní učitelé o problémech ve třídách, poté následovalo informační odpoledne - učitelé poskytovali informace rodičům ve třídách a kabinetech podle rozpisu. Informační odpoledne skončilo v 18:00 hod.

V 16.00 hod. se ve sborovně sešel výbor rodičů Nadačního fondu, který vyslechl informace vedení školy a projednal rozpočet čerpání prostředků vložených rodiči do Nadačního fondu pro podporu vzdělávání SPŠ stavební v Českých Budějovicích.