stavarna.com :: Vybavení (14.07.2024 - 05:32)

Vybavení

Doporučená konfigurace notebooku pro žáky do výuky a pro samostatnou práci

Žáci nemusí mít nutně vlastní notebook. Ve škole je dostatek počítačů pro výuku.

Pokud rodiče chtějí zakoupit notebook pro výuku, pak jsme aktualizovali doporučenou konfiguraci notebooku vhodnou pro žáky naší školy. Dohodli jsme se na této specifikaci:

OS Windows

 • CPU  Intel i5 nebo vyšší
 • RAM 16 GB a více
 • Pevný disk: SSD minimálně 512 GB
 • Grafická karta: dedikovaná grafická karta s podporou Open GL 4.0 s vlastní pamětí aspoň 4 GB (minimálně Nvidia GTX 1050, doporučená RTX 2070 a vyšší)
 • Displej: rozlišení 1980 x 1020 nebo vyšší (s ohledem na provoz grafických aplikací doporučená úhlopříčka 15.6")

NEBO

MAC OS (Macbook Air nebo Macbook Pro)

 • CPU M1
 • SSD 512 GB
 • RAM 16 GB

 

ICT - informační a komunikační technologie

Z hodnocení stávajícího stavu prostředků informačních a komunikačních technologií, kterými Střední průmyslová škola stavební disponuje, vyplývá, že vybavení školy v oblasti ICT plně splňuje standard, který je definován MŠMT. Stále je však nutno vynakládat mnoho finančních prostředků, neboť hw však trvale trpí rychlým morálním zastaráváním.

Učebny

Pro výuku informatiky a CAD systémů má škola k dispozici šest učeben pro 18 resp. 25 žáků.

Vnitřní počítačová síť je vybudována na bázi optických vlákem až do uzlových bodů (většinou učebny ICT) a od nich jsou jednotlivé PC propojeny metalickými spoji v CAT6. Škola je připojena do internetové sítě optickým připojením s kapacitou 30 Mb/s symetricky.

Ve škole jsou k dispozici tři wifi sítě - mezinárodní EDOROAM, školní sítpro učitele a školní síť pro žáky. Signálem je pokryta celá budova školy.

Pro žáky jsou dále k dispozici jsou velkoformátové barevné plottery A1, velká laserová tiskárna a skener do forrmátu A0 a tiskárny a skenery do formátu A3.

Počítače pracují v prostředí operačního systému WINDOWS 10. V základní výuce informatiky je k dispozici kancelářský balík programů MS OFFICE 365. Pro výuku stavebních oborů jsou k dispozici grafické programy ARCHICAD, AUTOCAD, REVIT (a další produkty Autodesk), LUMION, pro pružnost program FINE, pro rozpočtování program Calida - EuroCALC (od příštího školního roku KROS) a jiné. Veškerý sw je k dispozici vždy v poslední verzi.

Naše škola používá výukovou licenci geotechnických programů GEO5 vyvíjených společností Fine, dále Microstation a ArcView.

Programové vybavení je průběžně aktualizováno, doplňováno novými verzemi programů a je obohacováno novými aplikacemi.

Výuce jazyků je věnována velká pozornost. Žáci si mohou zvolit studium německého nebo anglického jazyka. Jazykové učebny jsou vybaveny audio i videotechnikou, v softwarovém vybavení počítačů jsou výukové programy. 

Ateliéry a studovna mají k dispozici počítače s připojením do lokální sítě, takže studenti mají k dispozici pro samostudium veškeré programové vybavení.

Aula

Přednášková aula má kapacitu 110 posluchačů. Je vybavena novým dataprojektorem s velkou projekční plochou a je ozvučena. K projekci lze využít počítač s připojením na Internet nebo videopřístroj.

Geodézie

Pro výuku geodézie má škola dobré měřické vybavení. Pro základní výuku polohového a výškového měření jsou k dispozici teodolity a nivelační přístroje pro technickou a přesnou nivelaci. Výuka měření moderní technikou, založenou na elektrooptickém měření vzdáleností s automatickou registrací měřených dat je umožněna třemi totálními stanicemi: Sokkia SET 6E s polním elektronickým zápisníkem Sokkia SDR 31, bezhranolovou stanicí Sokkia SET 530R a stanicí od firmy Topcon GPT 2006. Učebna výpočetní techniky VT3 je pro studenty oboru geodézie vybavena grafickým programem BEN MicroStation a výpočetním programem Geus.

Odborná praxe

Laboratoře jsou významnou součástí vybavení školy. Pro praktickou výuku odborných předmětů stavebních oborů jsou k dispozici:

 • laboratoř betonu,
 • laboratoř mechaniky zemin,
 • laboratoř stavebních materiálů,
 • vodohospodářská laboratoř.

Stavební praxe probíhá po dobu celého školního roku v průběhu prvních třech ročníků studia. Velký význam pro praktickou výuku má nově vybudovaná hala odborného výcviku ve středisku na Novohradské silnici č. 15. Halu postavili studenti pod dohledem učitelů v rámci své odborné praxe za finanční podpory jednoho z hlavních sponzorů školy firmy AKUTERM, jejímž jednatelem byl bývalý student, pozdější učitel a velký přítel školy p. Ing. Ondřej Holboj. Hala poskytuje kryté a zejména v zimním období příznivé prostředí pro praktická cvičení v pozemním a inženýrském stavitelství. Ve vybavení haly nechybí sociální zařízení a šatny.

Tělesná výchova

Pro tělesnou výchovu žáků je k dispozici tělocvična (v oučasné době před rekonstrukcí), která umožňuje věnovat se nejen prostným cvičením a lehkoatletickým disciplinám, ale svou rozlohou také míčovým hrám.

Pro soukromou aktivitu studentů je v provozu gymnastický sál, v němž mohou studenti v době volna využívat také tří stolů pro stolní tenis. Sál je možné využívat i na nácvik pohybových skladeb, k dispozici je televize s internetem a reprosoustava.