stavarna.com :: Základy stavitelství (ZAS) (22.04.2024 - 05:39)

Základy stavitelství (ZAS)

Předmět zprostředkovává vhled do příbuzného a spolupracujícího technického oboru. Investiční výstavba tvoří hlavní a trvalý zdroj zakázek pro praktického geodeta. Student získá přehled o jednotlivých druzích staveb i hlavních stavebních konstrukcích a stavebních materiálech. Všechny tématické celky jsou uzavírány problematikou spolupráce technika obou oborů a úkoly geodeta na plnění jednotlivých fází výstavby.

Způsob hodnocení

ústní zkoušení  -  váha známky 100 %

písemná práce  -  váha známky 100 %

iniciativa a zájem o předmět  -  váha známky 50 %

průběžně řádně vedený sešit  -  váha známky 25 %

samostatná práce  -  váha známky 200 %