stavarna.com :: Tvorba geometrického plánu (TGP) (22.04.2024 - 04:21)

Tvorba geometrického plánu (TGP)

Úkolem je seznámit studenty podrobně s tvorbou geometrického plánu, který je technickým podkladem právních listin katastru nemovitostí. Výuka probíhá formou postupného zpracování a tvorby jednoduchého geometrického plánu programem GEUS a GEOMETR. Ve druhém pololetí by měl být student schopen vyhotovit jednoduchý geometrický plán dle zadání s konzultacemi samostatně.

Způsob hodnocení

1. pololetí - iniciativa a zájem o předmět - váha známky 100%

2. pololetí - výsledky samostatné práce - váha známky 100%