stavarna.com :: Stavební mechanika (SME) (25.05.2024 - 21:34)

Stavební mechanika (SME)

Znalosti Newtonovské mechaniky a základů pružnosti dávají studentům možnost samostatně a smysluplně jednoduché konstrukce navrhovat a pochopit fungování těch nejjednodušších principů konstrukcí v každodenním životě každého člověka.


Způsob hodnocení

2. a 3. ročník

Studenti jsou hodnoceni na základě výsledků písemných testů, popřípadě ústního zkoušení, s přihlédnutím k plnění domácích úkolů a k práci studenta v hodinách.

Při písemných testech není možné používat pro výpočty mobilní telefony a podobná elektronická zařízení bez výslovného povolení vyučujícího.

Standardy ze SME - 3. ročník - 17. 5. 2024, váha známky 200%.

 

Výuka 

Výuka  a komunikace může také probíhat přes teams.microsoft.com -  otevřete přes webový prohlížeč MS Office 365 (www.office.com).

Odkaz na MS Office 365 je na stránkách školy v sekci pro žáky.​

Podklady ke studiu

Níže naleznete studijní dokumenty ke stažení:

Název dokumentu Formát souboru Velikost
Příklady - prostý nosník 1 PDF 39 kB Stáhnout