stavarna.com :: Pozemní stavitelství (POS) (20.02.2024 - 23:27)

Pozemní stavitelství (POS)

Učivo předmětu pozemní stavitelství poskytuje žákům vědomosti o navrhování a provádění stavebních konstrukcí, o stavební fyzice, o technickém zařízení budov a dokončovacích pracích, o typologii občanských a bytových staveb, o požární bezpečnosti staveb.

Hodnocení a klasifikace předmětu

V předmětu POS je upřednostňováno hodnocení na základě výsledků písemných prací z jednotlivých tématických celků nebo jejich částí, dále ústní zkoušení, přihlíží se k plnění domácích úkolů a práci žáka v hodinách. Řádně vedený sešit je samozřejmostí (viz čl. 110 škol. řádu).

Standardy z pozemního stavitelství 1., 2. ročník

Standardy z pozemního stavitelství mají váhu známky 200% a proběhnou dle rozpisů v termínech:

1. ročník  3. 6. 2024 

2. ročník   30. 5. 2024