stavarna.com :: Odborné kreslení (ODK) (25.05.2024 - 23:06)

Odborné kreslení (ODK)

Umění kreslit není jen záležitostí grafiků, malířů nebo sochařů. Schopnost nakreslit svoji představu architektonického díla nebo konstrukčního detailu patří také k profesi stavitelů a architektů. Odborné kreslení klade důraz na zachycení konstrukční podstaty zobrazovaného objektu, perspektivu, je to grafický způsob vyjadřování. Studenti se seznamují s nejpoužívanějšími grafickými technikami, malířskými technikami, tvorbou modelů atd. Protože přicházející studenti nejsou většinou kreslířsky připraveni ze ZŠ, jsou postupy i techniky probírány postupně od úplných kresebných začátků. I v době počítačové techniky má kreslení od ruky svůj nezastupitelný význam.

 

Obsah předmětu

Vyučovací předmět je koncipován jako povinný odborný předmět.

Poskytuje žákům vědomosti a používání vhodných kreslířských technik při různých způsobech zobrazování v technické praxi. Zároveň musí připravit dobré teoretické a praktické základy pro předměty, které se vyučují souběžně nebo které na tento předmět navazují. Jedná se zejména o předměty Konstrukční cvičení a Deskriptivní geometrie.

 

Hodnotíme

  • kvalitu kreslířského projevu
  • pečlivost a čistotu při práci
  • znalost geometrických konstrukcí (např. perspektiva, osvětlování)
  • kreativitu a invenci
  • dodržování termínů odevzdání prací
  • vedení sešitu (viz čl. 107 škol. řádu)

Klasifikace v systému Bakaláři

výkres         100 %

domácí úkol  50 %

aktivita         50 %

sešit            50 %