stavarna.com :: Maturitní seminář (22.04.2024 - 04:36)

Maturitní seminář

Maturitní seminář je předmět bez hodinové dotace orientovaný na zpracování maturitní práce ve 4. ročníku. Studenti průběžně konzultují se svými vedoucími práce, kteří hodnotí rozpracovanost a klasifikují tento předmět.

Klasifikace předmětu

Známky z tohoto předmětu vyjadřují míru rozpracovanosti  (vedoucí maturitní práce hodnotí to, zda žák průběžně na maturitní práci pracuje a konzultuje) a aktivitu žáka při konzultacích s vedoucím maturitní práce.

Závěrečná známka není hodnocením maturitní práce, známka pouze vyjadřuje to, zda je podle názoru vedoucího práce možno maturitní práci odevzdat a pokusit se o její obhajobu.

Hodnocení nedostatečně neumožňuje ukončit čtvrtý ročník a přistoupit k maturitě.