stavarna.com :: Konstrukční cvičení (KOC) (19.06.2024 - 06:11)

Konstrukční cvičení (KOC)

KOC - zaměřění Pozemní stavby Náplň předmětu konstrukční cvičení umožňuje získat znalosti a grafické dovednosti v zobrazování stavebních konstrukcí podle platných norem. Toto žáci aplikují na projektu rodinného domu a jednoduchého bytového domu nebo občanské stavby. KOC - zaměření Stavební obnova V předmětu Konstrukční cvičení žáci vypracují projekt rodinného domu, pořídí dokumentaci stávajícího stavu objektu a vypracují návrh nového řešení. KOC - zaměření Architektonická tvorba V předmětu Konstrukční cvičení žáci vypracují projekt rodinného domu, včetně vizualizace budovy s využitím programu Atlantis. KOC - zaměření Dopravní stavby V návaznosti na předmět DOS studenti v průběhu 3. a 4. ročníku vypracují v rámci ročníkového projektu návrh trasy SILNICE a ŽELEZNICE. KOC - zaměření Vodohospodářské stavby V návaznosti na předměty VOS a ZVS studenti v průběhu 3. a 4. ročníku vypracují samostatné práce s obsahem: VODOVOD, KANALIZACE, ÚPRAVA TOKU, RYBNÍK

Hodnocení a klasifikace předmětu

V předmětu KOC v 1. a 2. ročníku jsou odevzdání všech zadaných výkresů ve stanovených termínech a klasifikovaných alespoň známkou dostatečný a řádně vedený sešit podmínky pro úspěšnou klasifikaci (viz čl. 109 škol. řádu).  Předmět KOC 3. a 4. ročník se hodnotí dle kritérií v čl. 110 školního řádu.

Odevzdávání výkresů a projektů zásadně v příslušných předem stanovených termínech a hodinách! Ve výjimečných případech po domluvě s vyučujícím osobně v kabinetě.

 

 

 

Termíny odevzdání ročníkových projektů

zaměření Pozemní stavby, Stavební obnova, Architektonická tvorba, Dopravní stavby, Vodohospodářské stavby

3. ročník            do    5. června 2024   do 12:00 hod.

4. ročník            do    20. března 2024    do 12:00 hod.

 

 

 

 

 

 

Termín odevzdání maturitní práce

   4. ročník:         

   všechny třídy do 22. dubna 2024 do 12:00 hod.

 

 

Soutěž Život pod střechou (VELUX)

Registrace pro účast v soutěži Život pod střechou (VELUX) do  bude upřesněno  (info na www školy nebo

u vyučujících KOC).