stavarna.com :: Kartografie (KAR) (22.04.2024 - 05:11)

Kartografie (KAR)

Žáci se seznámí s obsahem a rozdělením kartografie. Získají vědomosti o zákonitostech zkreslení a zobrazovacích kartografických metodách. Seznámí se s pojmy redakce, sestavování a odvozování map, s jejich tříděním a dokumentací. Poznají základní reprodukční techniky, postupy polygrafického zpracování a jsou seznámeni se základy digitálního zpracování map velkých a středních měřítek. Kartografie je součástí odborného maturitního předmětu MAPOVÁNÍ.

Způsob hodnocení

ústní zkoušení  -  váha známky 100 %

písemná práce  -  váha známky 100 %

oprava písemného testu  -  váha známky 50 %

pololetní písemná práce  -  váha známky 200 %

průběžně vedený sešit  -  váha známky 50 %

iniciativa a zájem o předmět  -  váha známky 50 %