stavarna.com :: Kartografické rýsování (KRY) (22.04.2024 - 05:59)

Kartografické rýsování (KRY)

Předmět je zaměřen na základní znalosti a dovednosti grafického projevu při zobrazování výsledků geodetických činností a mapovacích prací. Kartografické rýsování je zařazeno do 1. ročníku studia a je předstupněm pro výuku tvorby výkresu v prostředí počítačové grafiky, ke které se v předmětu plynule může přejít.

1. ročník – výuka psaní technického písma a mapových značek, výuka ručního zpracování měřického náčrtu, zobrazení polohopisného a výškopisného originálu map

Způsob hodnocení

  • výkresy (odevzdaní ve stanoveném termínu, grafická úprava, věcná správnost) - váha známky 100 %
  • testy na PC z počítačové grafiky - váha známky 100 %

Neodevzdané výkresy bez omluvy mohou být hodnoceny nedostatečně.