stavarna.com :: Inženýrské stavby (INS) (25.05.2024 - 23:13)

Inženýrské stavby (INS)

Inženýrské stavby jsou doplňujícím předmětem oboru stavebnictví - zaměření pozemní stavitelství. Předmět seznamuje studenty s historií i současností staveb ze zaměřením na dopravní stavitelství a vodohospodářské stavby. Jedná se o stavby - silniční, železniční, mostní, tunelové, vodárenské, kanalizační, závlahové a meliorační stavby. Zmiňuje též zásady ochrany životního prostředí a uvádí přehled důležitých zákonů, norem a předpisů.

Hodnocení žáků

Klasifikace předmětu:


Studenti jsou hodnoceni na základu platného školního řádu. Výsledná zámka je složena z několika částí a v průběhu studia budou znalosti studentů prověřovány a ohodnocovány dle těchto pravidel:

 

 

  • ohlášená písemka či ústní zkouška z tématického celku   -  váha známky  100%
  • ohlášená písemka či ústní zkouška z více celků                - váha známky   200%
  • aktivita při hodině                                                                - váha známky   20%
  • kvalita a vedení sešitu                                                         - v souladu se školním řádem