stavarna.com :: Geografické informační systémy (GIS) (22.04.2024 - 05:06)

Geografické informační systémy (GIS)

V rámci předmětu se studenti seznámí se základními parametry a funkcemi Geografických informačních systémů (GIS). Získají informace o geodatabázích, atributech, vektorových a rastrových datech. Vyzkouší si tvorbu jednoduchého GIS, sběr dat, práci s vektorovými a rastrovými daty, vektorové a rastrové analýzy, 3D analýzy apod. V rámci předmětu budou studenti seznámeni s dálkovým průzkumem země (DPZ) , geodaty v ČR a dalšími souvisejícími obory se zaměřením na GIS.

Způsob hodnocení

průběžné písemná práce - váha známky 100 %

ústní zkoušení - váha známky 100 %

průběžně vedený sešit  - váha známky 50 %

práce při hodině - váha známky 50 %

vyhotovení projektů - váha známky 100 %

Neodevzdaný projekt (úloha) bez omluvy může být hodnocen nedostatečně.