stavarna.com :: Geodézie (GEO) (22.04.2024 - 05:15)

Geodézie (GEO)

STUDIJNÍ OBOR STAVEBNICTVÍ: Geodézie patří mezi odborné předměty 2. ročníku. Poměr teoretické výuky a cvičení je 1 : 1. Hlavní náplní je teoretické a praktické zvládnutí základních geodetických prací na stavbě a získání přehledu o možnostech využitelnosti SGI pro projektování. STUDIJNÍ OBOR GEODÉZIE: Předmět Geodézie je profilovým a maturitním předmětem oboru Geodézie vyučovaný v 1. - 4. ročníku.Hlavní náplní je teoretické a praktické zvládnutí základních geodetických prací na stavbě a získání přehledu o možnostech využitelnosti SGI pro projektování.

Způsoby hodnocení

Studijní obor geodézie

ústní zkoušení  -  váha známky 100 %

písemná práce  -  váha známky 100 %

iniciativa a zájem o předmět  -  váha známky 50 %

průběžně řádně vedený sešit  -  váha známky 50 %

Studijní obor stavebnictví (všechna zaměření)

ústní zkoušení  -  váha známky 100 %

písemná práce  -  váha známky 100 %

iniciativa a zájem o předmět  -  váha známky 50 %

hodnocení výsledků měřických prací  -  váha známky 100 %

průběžně řádně vedený sešit  -  váha známky 50 %