stavarna.com :: Geodetické výpočty (GEV) (22.04.2024 - 04:23)

Geodetické výpočty (GEV)

Tento předmět poskytuje studentům vědomosti a dovednosti v oblasti početního zpracování výsledků měření a údajů v geodetických dokumentech. Studenti si osvojí teorii výpočtu základních geodetických úloh, osvojí ruční výpočet pomocí kalkulátoru a automatizovaný výpočet v programu GEUS. Předmět se vyučuje ve 2. - 4. ročníku, je součástí odborného maturitního předmětu GEODÉZIE.

Způsob hodnocení

ústní zkoušení (odvození principu výpočetní úlohy) - váha známky 100 %

písemná práce (mechanický výpočet úlohy)          - váha známky 100 %

písemná práce (výpočet úlohy programem GEUS) - váha známky  50 %

průběžně řádně vedený sešit                                - váha známky  50 %