stavarna.com :: Ekonomika (EKO) (22.04.2024 - 04:14)

Ekonomika (EKO)

Učivo předmětu seznamuje studenty se základními ekonomickými pojmy a vztahy.Je to aktuální průřez v ekonomickém prostředí, v němž se budou pohybovat jako občané, zaměstnanci i podnikatelé.

Klasifikace předmětu:

v průběhu pololetí se budou znalosti studentů prověřovat následujícím způsobem

  • písemná či ústní zkouška z jednotlivých tématických celků - váha známky  = 100 %
  • písemná či ústní zkouška z více tématických celků  - váha známky = 200 %
  • aktivita při hodině - váha známky = 20 %
  • posuzována je i kvalita vedení sešitu ( v souladu se školním řádem )