stavarna.com :: Cvičení z fyziky (CFy) (22.04.2024 - 04:41)

Cvičení z fyziky (CFy)

CFY je nepovinný předmět ve 4.ročníku. Připravuje studenty pro přijímací řízení na VŠ a úspěšné vysokoškolské studium. Obsah učiva navazuje na učivo 1. a 2. ročníku a odborných předmětů, které studentům rovněž poskytují fyzikální vzdělání. Fyzikální znalosti, které studenti získali ve všeobecně vzdělávacích předmětech (Fyz,CHE) a odborných předmětech (SME,STK) se ve cvičení rozšiřují, prohlubují a procvičují.

Klasifikace předmětu

Studenti jsou klasifikováni na základě docházky, aktivity na cvičeních a testu na konci každého pololetí.