stavarna.com :: Architektura (ARC) (22.04.2024 - 06:03)

Architektura (ARC)

Znalost architektury není jen záležitostí historiků a znalců umění. Znalost jednotlivých architektonických slohů, malířských i sochařských děl patří rovněž k profesi stavitelů a architektů. Předmět architektura klade důraz na osvojení jednotlivých architektonických slohů a směrů v pořadí jak vznikaly a jak se vyvíjely. Studenti se seznamují s nejvýznamnějšími stavbami, architekty, stavebními materiály architektonickými detaily a technologiemi daných historických etap. Znalost architektury patří k všeobecnému vzdělání každého stavebního technika, inženýra a architekta.

Obsah předmětu

Vyučovací předmět je koncipován jako povinný odborný předmět. Poskytuje žákům ucelené vědomosti o vývoji architektury, základních charakteristikách slohů, lidové architektuře, památkové péči a tvorbě a ochraně životního prostředí.

 

Hodnotíme

a) znalost jednotlivých architektonických slohů

b) znalost významných staveb, architektů, materiálů a technologií

c) kreativitu a invenci

d) dodržování termínů odevzdání prací

e) vedení sešitu v klasické nebo elektronické podobě  (viz čl. 107 škol. řádu)

 

Klasifikace v systému Bakalář

zkoušení 100 %

písemná práce  100 %

výkres 100 %

sešit 50 %

domácí úkol  50 %

aktivita 50 %