stavarna.com :: Anglický jazyk - maturitní seminář (AJs) (22.04.2024 - 04:17)

Anglický jazyk - maturitní seminář (AJs)

Předmět je určen pro žáky 4. ročníku, kteří si vybrali maturitu z anglického jazyka. Vyučuje se 2 hodiny týdně se zaměřením na procvičování ústního a písemného projevu žáků v rámci přípravy na maturitní zkoušku. U písemného projevu je kladen důraz na dodržení zadání a daného rozsahu, na kvalitu použitého jazyka a eliminaci gramatických a lexikálních chyb. U ústního projevu se vychází z 20 maturitních okruhů, je procvičována schopnost žáků vést rozhovor, reagovat na otázky, popisovat obrázky a rozšiřovat si odbornou slovní zásobu.

Cíl semináře:

- připravit žáky k písemné a ústní maturitní zkoušce z anglického jazyka        

Náplň semináře:

 - příprava na didaktický test - procvičování poslechu a čtení s porozuměním a jazykových kompetencí

 - příprava na písemnou práci

 - příprava na ústní maturitní zkoušku

 

Hodnocení:

  • poslech s porozuměním (50%)
  • didaktický test - poslech a čtení s porozuměním, jazykové kompetence (100%)     
  • reagování na otázky = 1. část ústní zkoušky (50%)
  • popisování obrázků = 2. část ústní zkoušky (50%)
  • PL - ústní zkoušení (100%)
  • písemný projev (100%)
  • profilová ústní zkouška (100%)

Maturitní zkouška

Podrobné informace k maturitní zkoušce najdete v předmětu anglický jazyk.