stavarna.com :: Hospodářská komora ČR (23.02.2024 - 06:42)

Hospodářská komora ČR

hk_rNaše škola rozvíjí spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, s profesní unií Stavebnictví, technická řemesla a technická zařízení.

Patronem spolupráce je pan František Holec, viceprezident Hospodářské komory ČR.

Zajímavosti a informace

Zajímavý článek poskytující pohled "zvenčí" na posuzování shody v Evropské unii. Článek je překladem příspěvku pro magazín NCSL Metrologist z ledna 2011.

Pozvánka na akci "Kontakt - Kontrakt 2011" v rámci Stavebních veletrhů Brno 13. - 14. 4. 2011, možnost prezentovat se za výhodnou cenu - informační leták.

Studie o potížích, s nimiž se malé a střední podniky setkávají v šetřeních týkajících se ochrany obchodu, a jejich možných řešení, závěrečná zpráva, září 2010