stavarna.com :: Vocational Training in Assessment of Existing Structures (17.06.2024 - 04:06)

Vocational Training in Assessment of Existing Structures

Stručný popis projektu

Dvouletý projekt "Vocational training in assessment of existing structures" (Výuka v hodnocení existujících konstrukcí), je podpořen EU v rámci programu Leonardo da Vinci - multilaterální projekty.

Vedoucím partnerem projektu je Kloknerův ústav ČVUT v Praze. Na projektu se dále podíli 6 spolupracujících partnerů, a to z Itálie (Univerzita v Pise), Nizozemska (TNO Delft), z Německa (Univerzita Regensburg), z Turecka (Univerzita v Denizlí), Španělska (výzkumný ústav Eduardo Torroja z Madridu) a naše střední škola.

Cílem projektu je připravit výukové materiály pro hodnocení existujících konstrukcí z hlediska nosné způsobilosti a použitelnosti. Projekt přispívá k přenosu vybraných znalostí a výsledků projektu do výuky na střední průmyslové škole stavební.

Informace o realizaci projektu

Projekt byl úspěšně ukpončen k 31. 12. 2013.

Výstupem projektu, na kterém se podíleli naši pracovníci jako partneři projektu, je publikace "Základy hodnocení existujících konstrukcí" v českém jazyce, resp. "Basics for Assessment of Existing Structures" v anglickém jazyce.

 

Aktuální informace k projektu jsou na stránkách vedoucího partnera.

logo_llp-ldv_600

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.