stavarna.com :: Snížení energetické náročnosti budovy SPŠ stavební České Budějovice (18.07.2024 - 19:41)

Snížení energetické náročnosti budovy SPŠ stavební České Budějovice

banner_opzp_fond_soudrznosti_cmyk_1024

Projekt: Snížení energetické náročnosti budovy SPŠ stavební České Budějovice

Celkové výdaje projektu: 11 229 026,36 Kč

Výše podpory:

způsobilé výdaje: 9 228 546,36 Kč, z toho 7 844 264,10 Kč z FS, 461 427,30 Kč z SFŽP a 922 854,96 Kč z rozpočtu JčK

nezpůsobilé výdaje: 2 000 480,00 Kč z rozpočtu JčK

Registrační číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.19697

 

Předmětem projektu, je zateplení obvodových konstrukcí, výměna otvorových výplní a zateplení střešní konstrukce.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti a s tím související úspora emisí CO2. Souvisejícím efektem je zlepšení hygienického prostředí v řešeném objektu.

 

Projekt byl realizován v období 3. února 2015 až 31. července 2015.

 

Realizací projektu byla zateplena plocha o výměře 5.046 m2, emise CO2 sníženy o 123,8 t/rok a spotřeba energie byla snížena o 1.224 GJ/rok.