stavarna.com :: Modernizace výuky za účelem zkvalitnění odborného technického a přírodovědného vzdělávání ve stavebnictví a geodezii (17.06.2024 - 01:43)

Modernizace výuky za účelem zkvalitnění odborného technického a přírodovědného vzdělávání ve stavebnictví a geodezii

logo_rop

Projekt: Modernizace výuky za účelem zkvalitnění odborného technického a přírodovědného vzdělávání ve stavebnictví a geodezii

Výše podpory: 3.719.952,- Kč

Spolufinancování: ROP NUTS II Jihozápad

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/27.02939

Cílem projektu Modernizace výuky za účelem zkvalitnění odborného technického a přírodovědného vzdělávání ve stavebnictví a geodezii je modernizace vybavení školy, přičemž hlavním přínosem a důsledkem tohoto projektu bude zvýšení kvality výuky v oborech stavebnictví a geodezii. Pořízené vybavení bude plně odpovídat požadavkům na kvalitní výuku a možnost názorné prezentace vykládané látky zvýší atraktivitu výuky v hodinách i prezentaci školy na veřejnosti. Tento projekt je realizován díky podpoře z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

Nově vybavené učebny a laboratoře

Učebna geodézie (U11)

Vodohospodářská učebna (VT1)

Laboratoř enviromentální výuky a mechaniky zemin

Laboratoř stavebních konstrukcí a materiálů

Středisko praktického výcviku - dílny stavební praxe

fotografie nového vybavení

Tiskové zprávy

tisková zpráva č. 1 z 9. dubna 2015

tisková zpráva č. 2 z 29. května 2015

tisková zpráva č. 3 z 25. září 2015

tisková zpráva č. 4 z 9. května 2016