stavarna.com :: Inovace ve výuce (šablony) (14.04.2024 - 07:03)

Inovace ve výuce (šablony)

Stručný obsah projektu

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude podpořena zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných. Zlepšení klimatu ve školách a podpora rovného přístupu ke vzdělávání budou v projektu podpořeny zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga a/nebo absolvováním speciálních programů pro pracovníky školy.

Klíčové aktivity

  • Roční jazykový kurz pro učitele cizích jazyků v ČR (3x)
  • Metodický kurz pro učitele cizích jazyků (4x)
  • Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (11x)
  • Individualizace výuky cizích jazyků (1x)

Výstupy z projektu

Digitální učební materiály, které vznikly v rámci projektu, jsou k dispozici na http://dumy.cz/

loga_opvk_1024

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky