stavarna.com :: Inovace ve výuce III (šablony) (23.02.2024 - 08:25)

Inovace ve výuce III (šablony)

Aktivity projektu

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Vzájemná spolupráce pedagogů
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
  • Tandemová výuka 
  • CLIL ve výuce
  • Zapojení odborníka z praxe
  • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  • Projektový den ve škole
  • Projektový den mimo školu

Realizace projektu: 1. 10. 2019 - 31. 3. 2022