stavarna.com :: Inovace ve výuce II (šablony) (18.07.2024 - 18:48)

Inovace ve výuce II (šablony)

Inovace ve výuce II (šablony)

Aktivity projektu:

 

  • Školní kariérový poradce
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
  • Zapojení odborníka z praxe do výuky
  • CLIL ve výuce na SŠ
  • Vzájemná spolupráce pedagogů
  • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem