stavarna.com :: Innovation Transfer in Risk Assessment and Management of Aging Infrastructures (18.07.2024 - 19:08)

Innovation Transfer in Risk Assessment and Management of Aging Infrastructures

logo_llp_cs-01_339

Projekt: Innovation Transfer in Risk Assessment and Management of Aging Infrastructures

Registrační číslo projektu: CZ/13/LLP-LdV/TOI/134014

Výše podpory: 24 941,25 EUR

 

Projekt vychází ze současné potřeby ověřování spolehlivosti, hodnocení a řízení rizik existujících infrastruktur ve stavební praxi v České republice i jiných evropských zemích. Hodnocení a řízení rizik existujících infrastruktur má značný význam, protože narušení nebo nefunkčnost stávající infrastruktury by mohla mít závažný dopad na bezpečnost státu a zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva.
Cílem projektu je vytvoření širokého spektra výukových materiálů pro hodnocení rizik a managementu existujících infrastruktur, určených pro potřeby stavebních inženýrů, architektů, pedagogů na technických univerzitách, veřejných činitelů a též studentů a vyučujících na středních odborných školách.

Webové stránky projektu s podrobnými informacemi o projektu.

 

Konference, semináře

Seminář "Úvod do hodnocení rizik infrastruktury" - ve čtvrtek 3. 9. 2015 - pozvánka a program