stavarna.com :: Implementace KAP Jihočeského kraje I (01.10.2023 - 23:11)

Implementace KAP Jihočeského kraje I

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I", registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367" je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt

Název: Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367

Příjemce: Jihočeský kraj

Partner s finančním příspěvkem: Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2

Termín realizace: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020

Webový odkaz na internetové stránky projektu:  https://ikap.kraj-jihocesky.cz/

Stručný popis klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání

Naše škola je zapojena do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání. Klíčová aktivita je založena na intenzivní spolupráci mezi 15 partnerskými středními školami a spolupracujícími základními školami Jihočeského kraje. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků základních škol a prohloubení odborných kompetencí u pedagogů.

Naše škola spolupracuje se dvěma základními školami:

 • ZŠ Matice školské
 • ZŠ Pohůrecká

Nabídka podaktivit realizovaných v rámci projektu

 • blok kroužků pro žáky ZŠ Matice školské
 • projektové dny pro žáky ZŠ Pohůrecká
 • blok kroužků pro žáky středních školy

Nabídka kroužků

 • Kroužek základů technického kreslení a konstrukčního rýsování
 • Kroužek praktické přípravy v dílnách
 • Kroužek základů geodetického měření v terénu
 • Kroužek základů práce s technickými grafickými programy (ArchiCAD)
 • Kroužek "Práce s gafickými programy pro pokročilé"

Nabídka projektových dnů

 • Základní obory stavebnictví a proces realizace staveb
 • Zásady zobrazování stavebních objektů
 • Základy práce s technickými grafickými programy (ArchiCAD, AutoCAD)
 • Jednoduché geodetické měření a práce s geodetickými přístroji
 • Práce v laboratoři stavebních materiálů a betonu - zkoušky pevnosti betonu, zrnitost zemin, práce se sádrou, objemová hmotnost materiálů (cihly, dřevo, beton, ocel, žula, plast)
 • Práce ve středisku praktického výcviku