stavarna.com :: Granty (02.10.2023 - 01:10)

Granty

Grant Jihočeského kraje "Zavádění nových technologií do škol"

jihocesky_kraj-barevneŠkola již tradičně zabezpečuje vzdělávání ve studijním oboru Geodézie. Při přípravě učebního plánu jsme posoudili stav vybavení geodetickou technikou a potřeby dalšího rozvoje.

Z vlastních prostředků školy byla jako první krok v únoru 2007 zakoupena nová bezhranolová totální stanice SET 530R. S novým přístrojem byli okamžitě seznámeni žáci posledního ročníku oboru Geodézie a přístroj byl zařazen do nabídky pro jejich praktické maturitní zkoušky.

Požádali jsme o grant Jihočeského kraje na nákup jednoho přenosného počítače pro měřické práce v terénu a 21 licencí grafického programu BEN MicroStation v rámci programu č. 79 Zavádění nových technologií do středních a vyšších odborných škol.

Grant nám byl usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č.173/2007/ZK ze dne 29.5.2007 poskytnut. Výše finančních prostředků od JČK činí 80 % celkových nákladů, tj. 179.312,- Kč.

Škola zabezpečila instalaci programu do stávající učebny VT3, nového přenosného počítače a do dvou kabinetů pro přípravu učitelů na vyučování. Byly upraveny tématické plány na používání nového grafického programu. Vyučování v novém programu bylo personálně zabezpečeno novým mladým vyučujícím, který zakoupený program ovládá a je schopen zavedení programu do předmětů Výpočetní technika, Praxe a Kartografické rýsování prosadit.

Dne 10. prosince 2007 se ve slavnostní předvánoční atmosféře uskutečnila ukázka provozu zakoupených produktů při vyučování ve třídě G1. Naše pozvání přijal ředitel Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, pan Ing. František Dohnal a zástupci odborné veřejnosti.