stavarna.com :: Erasmus+ (akreditace školy) (15.06.2024 - 19:22)

Erasmus+ (akreditace školy)

3 pedagogové absolvovali 2týdenní jazykový kurz na Maltě

(Erasmus+, reg. číslo 2022-1-CZ01-KA121-VET-000065578)

Tato mobilita 2022-1-CZ01-KA121-VET-000065578 v rámci projektu Erasmus+ se uskutečnila 8. – 19.8. 2022 v ATLAS LANGUAGE SCHOOL v Pembroke na Maltě.

Této akce se zúčastnili 3 pedagogičtí pracovníci naší školy s cílem absolvovat kurz angličtiny a zlepšit tak své jazykové dovednosti, které budou moci dále využívat při výuce, na některém ze zahraničních školních zájezdů nebo jako doprovod studentů na praxi v rámci Erasmus+.


Zpráva o kurzu samotném:

Kurz probíhal v jazykové škole Atlas Language School v Pembroke. Ubytování bylo školou zajištěno v docházkové vzdálenosti od školy v apartmánech společných pro více zahraničních studentů.

Atlas Language School je malá škola s 10 učebnami. Prostředí je velmi přátelské. Kromě učitelů se zde pohybovala celá řada dalších zaměstnanců, kteří se starají o chod zázemí školy i o ubytované studenty. Některé třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí. Ve škole se také nacházela společenská místnost s kavárnou, kde bylo možné trávit přestávky a poznat se blíže s ostatními studenty.

Ještě před začátkem kurzu všichni studenti absolovali online rozřazovací test a následně, již v samotné škole první den kurzu, byli podrobeni krátkému pohovoru a rozřazeni do jednotlivých kurzů odpovídající úrovně. Nejvíce kurzů mělo úroveň B1 – B2.

Každodenní dopolední vyučování bylo od 9:00 do 12:45, 2x v týdnu odpolední vyučování od 13:30 do 16:00. Ve zbylém čase bylo možné cestovat po ostrově Malta, poznávat další lokality (Valleta, Mdina, Melieha, ostrov Gozo a další) a procvičovat si angličtinu v běžném životě.

V době konání kurzu se na Maltě slavil státní svátek Il-Festa ta 'Santa Marija (15.8.), během něhož bylo možno poznat více tamní kulturu a přístup místního obyvatelstva k těmto slavnostem.

Shrnutí a úspěšnost kurzu:

Na podstatné zlepšení angličtiny jsou dva týdny příliš krátkou dobou, ale kurz rozhodně výborně posloužil k osvěžení a rozšíření stávající slovní zásoby účastníků a k zlepšení schopností porozumění i angličtině s různými akcenty a také konverzačních dovedností.

Cíl mobility byl naplněn a výsledná reference je určitě kladná. Škola v rámci programu Erasmus+ bude usilovat o vyslání dalších pedagogů.