stavarna.com :: Best industry practice for Installation Ceramic, Glass and Stone Tile (02.10.2023 - 00:41)

Best industry practice for Installation Ceramic, Glass and Stone Tile

logo_llp-ldv_600

Vzdělávací projekt "Správné praxe v oboru obkládání keramikou, kamenem a sklem" vychází z naléhavé potřeby standardizovat vybrané postupy používané při obkládání keramikou, sklem a kamenem (vč. betonových dlaždic a umělého kamene) a zaměřen na zvýšení kvalifikační úrovně  cílové skupiny stavebních profesí, transparentnost a kvalitu prováděných stavebních činností, což v současné době u nás není.  Vzorem jsou zkušenosti z Německa, Švýcarska, Rakouska a USA.  Dojde k vytvoření  inovativních pracovních a  výukových materiálů  vhodných pro přímé edukativní aktivity  v rámci  celoživotního vzdělávání, ale i pro samostudium.  Bude vytvořena metodika vzdělávání ve správných praxích. Ve vybraných problémech dojde i  k experimentálnímu ověření.

 

Výstupy z projektu :  Vydání  vzdělávacích a pracovních materiálů

  • Příručky správné praxe pro obkládání keramikou, kamenem a sklem"
  • Technických informací" (Giudeline) cca 30 základních předpisů s technologickými a dalším pravidly souvisejícími s obkládáním vč. požadavků na podklady, hydroizolace apod.

Celkem bude přeloženo 500 - 600 stran manuálů. Součástí bude pilotní ověření v kurzech. Vše bude zpracováno s maximální názorností a přehledností tak, aby to bylo srozumitelné pro celou cílovou skupinu,  bude ověřeno na 10 pilotních kurzech.

Cílová skupina: Široké spektrum stavebních profesí zahrnující stavební inženýry, projektanty, architekty, management staveb, znalce, řemeslníky - obkladače, management jakosti, žáky (i učně), studenty a učitele středních a vysokých škol stavebního směru, výrobce stavební chemie a materiálů, státní správu a také investory (jako významná součást ochrany spotřebitele).

Inovativnost: Spočívá v efektivním  přenosu know-how z praxe a výzkumu, které v ČR chybí, z Německa, Švýcarska a Rakouska (Merkblätt = Guideline), s využitím zkušeností ze zemí mimo EU (USA - Handbook for Tile, Glass, Stone Installation).  Jde o prestižní know-how, které nemá nikdo v ČR.

Zkušenosti: Projektový tým má praktickou zkušenost z úspěšné realizace obdobného projektu ve SŠ Horní Bříza, kde bylo přeloženo a vydáno 260 stran z příručky „Handbuch für Fliesenleger - Technik" (soubory Merblätt).

Udržitelnost projektu: Publikováním příručky správné praxe a technických informací,  jejich průběžnou inovací se vytváří trvalý standardizovaný systém, kterým se řídí jak technologické procesy, doplňují chybějící návaznosti ČSN a EN normy a také jsou podkladem pro rozhodování případných sporů.  Registrací správných praxi u Hospodářské  komory ČR dochází ke vzniku všeobecně uznávané podnormy jako systému řízení jakosti. Vznikne systém průběžný edukačních aktivit v rámci celoživotního vzdělávání ve spolupráci s ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) a zároveň vytváří systém jakosti v těchto činnostech.

Doba trvání projektu: od 1. 12. 2013 do 31. 8. 2015

Partneři projektu:

Silikátový svaz ČR

ČVUT Praha, fakulta stavební

Cech obkladačů ČR

Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2

VŠTE České Budějovice

Střední škola Horní Bříza

Slovenská technická univerzita Bratislava, Slovensko

Střední škola technická AGC, a. s.

Österreichsche Fliesenverband, Rakousko

Schweizerischer Plattenverband, Švýcarsko

Tallinn University of Technology, Estonsko