stavarna.com :: technická třída (01.02.2023 - 09:30)

technická třída

Projekt

Záměrem projektu "technická třída" je získat zájemce o studium technických oborů již na druhém stupni základních škol. Máme zájem, ve spolupráci se základními školami, ukázat žákům na základních školách, jak vypadá studium na naší střední škole, jaké budou mít uplatnění po absolvování školy a jaké najdou uplatnění ve stavební oblasti.

Ve školním roce 2020/21  je tento projekt realizován ve spolupráci se ZŠ Matice školské. Jednou týdně (středa) na 2 vyučovací hodiny k nám budou chodit žáci 9. tříd a budou se u nás seznamovat s některými předměty, které vyučujeme.

Předměty 

PpPc - Praktická příprava a práce na PC obsahuje tyto předměty: POS, STM, STS, INS, ICT, CAD, PRA

   Tkr -  Technické kreslení a konstrukční rýsování obsahuje tyto předměty: DEG, KOC, ODK