stavarna.com :: dálkové studium (14.07.2024 - 05:35)

dálkové studium

Informace pro dálkové studium

Informce o studiu jsou žákům poskytovány prostřednictvím MS TEAMS.

INFORMACE o studiu v kanceláři zástupkyň ŘŠ.

Sledujte ROZVRH HODIN a SUPLOVÁNÍ - viz, EduPage!

ABSENCI omlouvejte třídním učitelům - viz kontakty - tel, e-mail, MS Teams!

Maturitní ročníky - věnujte pozornost stránkám MATURITY!!!

Zahájení dálkového studia ve školním roce 2024/2025

1. ročník (D1S, D1Z) - 3. 9. 2024

2. ročník (D2S, D2Z) - 5. 9. 2024

3., 4., 5., ročník (D3S, D3Z, D4S, D5S) - 10. 9. 2024

1. ročník Geodézie... - třída G1Z - 12. 9. 2024

Třídní učitelé dálkového studia ve školním roce 2024/2025

D1S, D2S, D3S, D4S, D5S - PaedDr. Alena Stachová   

D1Z, D2Z, D3Z - Ing. Hana Konečná 

G1Z - Ing. Karel Hes   

Rozvržení výuky dálkového studia ve šk. roce 2024/ 2025

D1S, D1Z - úterý, týden ,,A"

1. pol. - 3. 9., 17. 9., 1. 10., 15. 10., 12. 11., 26. 11.,  10. 12., 7. 1., 21. 1.

2. pol. - 18. 2., 4. 3., 18. 3., 1. 4., 15. 4., 29. 4., 13. 5., 27. 5., 10. 6.

D2S, D2Z - čtvrtek, týden ,,A"

1. pol. - 5. 9., 19. 9., 3. 10., 17. 10., 14. 11., 28. 11., 12. 12., 9. 1., 23. 1.

2. pol. - 20. 2., 6. 3., 20. 3., 3. 4., 15. 5., 29. 5., 12. 6.

D3S, D3Z, D4S, D5S - úterý, týden ,,B"

1. pol. - 10. 9., 24. 9., 8. 10., 22. 10., 5. 11., 19. 11., 3. 12., 17. 12., 14. 1., 28. 1.

2. pol. - 11. 2., 25. 2., 11. 3., 25. 3., 8. 4., 22. 4., 6. 5., 20. 5., 3. 6., 17. 6.

G1Z - čtvrtek, týden ,,B"

1. pol. - 12. 9., 26. 9., 10. 10., 24. 10., 7. 11., 21. 11., 5. 12., 19. 12.,  16. 1., 30. 1. 

2. pol. - 13. 2., 27. 2., 13. 3., 27. 3., 10. 4., 24. 4., 22. 5., 5. 6., 19. 6. 

 

POZOR - Maturanti (D3Z, D5S) musí mít uzavřen ročník 30. 4. 2025 !!!

 

Ukončení 1. pololetí šk. roku 2024/2025

Klasifikace za 1. pololetí musí být uzavřena do 31. 1. 2025. V případě neklasifikace je možné konat zkoušky v náhradním termínu do 31. 3. 2025. Před zkouškou je nutno domluvit si termín s konkrétním vyučujícím.

 

Ukončení 2. pololetí šk. roku 2024/2025

Klasifikace za 2. pololetí musí být uzavřena do 27. 6. 2025. V případě neklasifikace je možné konat zkoušky v náhradním termínu poslední týden v srpnu. Přesný termín zkoušky je nutno si předem domluvit s konkrétním vyučujícím.