stavarna.com :: dálkové studium (01.04.2023 - 11:55)

dálkové studium

Informace pro dálkové studium

Informace pro žáky jsou poskytovány prostřednictvím MS Teams.

INFORMACE o studiu v kanceláři zástupkyň ŘŠ!

Sledujte ROZVRH HODIN a SUPLOVÁNÍ!!

ABSENCI omlouvejte třídním učitelům - viz kontakty - tel, e-mail!

Maturitní ročníky - věnujte pozornost stránkám MATURITY!!!

Zahájení dálkového studia ve školním roce 2022/2023

1. ročník (D1S, D1Z) - 13. 9. 2022

2. ročník (D2S, D2Z) - 15. 9. 2022

3., 4., 5., ročník (D3S, D3Z, D4S, D5S) - 6. 9. 2022

1. ročník Geodézie... - třída G1Z - 8. 9. 2022

Třídní učitelé dálkového studia ve školním roce 2022/2023

D1S, D2S, D3S, D4S, D5S - PaedDr. Alena Stachová   

D1Z, D2Z, D3Z - Ing. Hana Konečná 

G1Z - Ing. Karel Hes   

Rozvržení výuky dálkového studia ve šk. roce 2022/ 2023

D1S, D1Z - úterý, týden ,,A"

1. pol. - 13. 9., 27. 9., 11. 10., 8. 11., 22. 11., 6. 12., 20. 12., 3. 1., 17. 1., 31. 1.

2. pol. - 14. 2., 28. 2., 14. 3., 28. 3., 11. 4., 25. 4., 9. 5., 23. 5., 6. 6., 20. 6.

D2S, D2Z - čtvrtek, týden ,,A"

1. pol. - 15. 9., 29. 9., 13. 10., 10. 11., 24. 11., 8. 12., 5. 1., 19.  1.

2. pol. - 2. 2., 16. 2., 2. 3., 16. 3., 30. 3., 13. 4., 27. 4., 11. 5., 25. 5., 8. 6., 22. 6.

D3S, D3Z, D4S, D5S - úterý, týden ,,B"

1. pol. - 6. 9., 20. 9., 4. 10., 18. 10., 1. 11., 15. 11., 29. 11., 13. 12., 10. 1., 24. 1.

2. pol. - 7. 2., 21. 2., 21. 3., 4. 4., 18. 4., 2. 5., 16. 5., 30. 5., 13. 6.

G1Z - čtvrtek, týden ,,B"

1. pol. - 8. 9., 22. 9., 6. 10., 20. 10., 3. 11., 1. 12., 15. 12., 12. 1., 26. 1.

2. pol. - 9. 2., 23. 2., 23. 3., 20. 4., 4. 5., 18. 5., 1. 6., 22. 6.

 

POZOR - Maturanti (D3Z, D5S) musí mít uzavřen ročník 30. 4. 2023 !!!

 

Ukončení 1. pololetí šk. roku 2022/2023

Klasifikace za 1. pololetí musí být uzavřena do 31. 1. 2023. V případě neklasifikace je možné konat zkoušky v náhradním termínu do 31. 3. 2023. Před zkouškou je nutno domluvit si termín s konkrétním vyučujícím.

 

Ukončení 2. pololetí šk. roku 2022/2023

Klasifikace za 2. pololetí musí být uzavřena do 28. 6. 2023. V případě neklasifikace je možné konat zkoušky v náhradním termínu poslední týden v srpnu. Přesný termín zkoušky je nutno si předem domluvit s konkrétním vyučujícím.