stavarna.com :: dálkové studium (23.02.2024 - 07:48)

dálkové studium

Informace pro dálkové studium

Informce o studiu jsou žákům poskytovány prostřednictvím MS TEAMS.

INFORMACE o studiu v kanceláři zástupkyň ŘŠ!

Sledujte ROZVRH HODIN a SUPLOVÁNÍ!!

ABSENCI omlouvejte třídním učitelům - viz kontakty - tel, e-mail!

Maturitní ročníky - věnujte pozornost stránkám MATURITY!!!

Zahájení dálkového studia ve školním roce 2023/2024

1. ročník (D1S, D1Z) - 7. 9. 2023

2. ročník (D2S, D2Z) - 5. 9. 2023

3., 4., 5., ročník (D3S, D3Z, D4S, D5S) - 12. 9. 2023

2. ročník Geodézie... - třída G2Z - 14. 9. 2023

Třídní učitelé dálkového studia ve školním roce 2023/2024

D1S, D2S, D3S, D4S, D5S - PaedDr. Alena Stachová   

D1Z, D2Z, D3Z - Ing. Hana Konečná 

G2Z - Ing. Karel Hes   

Rozvržení výuky dálkového studia ve šk. roce 2023/ 2024

D1S, D1Z - čtvrtek, týden ,,A"

1. pol. - 7. 9., 21. 9., 5. 10., 19. 10., 2. 11., 16. 11., 30. 11., 14. 12., 11. 1., 25. 1.

2. pol. - 8. 2., 22. 2., 7. 3., 21. 3., 4. 4., 18. 4., 2. 5., 16. 5., 30. 5., 13. 6.

D2S, D2Z - úterý, týden ,,A"

1. pol. - 5. 9., 19. 9., 3. 10. 17. 10., 31. 10., 14. 11., 28. 11., 12. 12., 9. 1., 23. 1.

2. pol. - 6. 2., 20. 2., 5. 3., 19. 3., 2. 4., 16. 4., 30. 4., 14. 5., 28. 5., 11. 6.

D3S, D3Z, D4S, D5S - úterý, týden ,,B"

1. pol. - 12. 9., 26. 9., 10. 10., 24. 10., 7. 11., 21. 11., 5. 12., 19. 12., 16. 1., 30. 1.

2. pol. - 13. 2., 27. 2., 26. 3., 9. 4., 23. 4., 7. 5., 21. 5., 4. 6., 18. 6.

G2Z - čtvrtek, týden ,,B"

1. pol. - 14. 9., 12. 10., 9. 11., 23. 11., 7. 12., 4. 1., 18. 1., 

2. pol. - 1. 2., 15. 2., 29. 2. 11. 4., 25. 4. 

 

POZOR - Maturanti (D3Z, D5S, G2Z) musí mít uzavřen ročník 30. 4. 2024 !!!

 

Ukončení 1. pololetí šk. roku 2022/2023

Klasifikace za 1. pololetí musí být uzavřena do 31. 1. 2023. V případě neklasifikace je možné konat zkoušky v náhradním termínu do 31. 3. 2023. Před zkouškou je nutno domluvit si termín s konkrétním vyučujícím.

 

Ukončení 2. pololetí šk. roku 2022/2023

Klasifikace za 2. pololetí musí být uzavřena do 28. 6. 2023. V případě neklasifikace je možné konat zkoušky v náhradním termínu poslední týden v srpnu. Přesný termín zkoušky je nutno si předem domluvit s konkrétním vyučujícím.