stavarna.com :: Třídní učitelé (01.12.2023 - 04:28)

Třídní učitelé

Školní rok 2022/2023

třída třídní učitel kmenová učebna počet žáků
S1A Ing. Roman Gottfried U14
S1B Ing. Jana Kovaříková U23  
S1C Mgr. Pavel Poláček U13
S1G PaedDr. Zuzana Šinknerová U37
S2A Ing. Zdeněk Hanzal U28
S2B Ing. Marie Bartyzalová U34
S2C Ing. Vladislava Návarová U12
S2G Mgr. Hana Křešničková U32
S3A Ing. Michal Kronika U36
S3B Ing. Zdeněk Horkel U35
S3C Ing. Emília Schusterová U39
S3G Mgr. Miroslav Crha U41
S4A Mgr. Šárka Kostková U24
S4B Bc. Robert Lefan U26
S4C Mgr. Jana Dočekalová U25
S4G Ing. Eva Vortelová U38
celkem denní studium

D1S PaedDr. Alena Stachová  
D1Z Ing. Hana Konečná  
D2S PaedDr. Alena Stachová  
D2Z Ing. Hana Konečná  
D3S PaedDr. Alena Stachová

D3Z Ing. Hana Konečná

D4S PaedDr. Alena Stachová

D5S PaedDr. Alena Stachová

G1Z Ing. Karel Hes  
celkem dálkové studium

 

Kontakty na všechny vyučující najdete zde.