stavarna.com :: Přihláška na střední školu (04.10.2023 - 01:13)

Přihláška na střední školu

Ke studium na naší škole je nutno vyplnit a podat přihlášku na střední školu. Další informace a požadavky jsou uvedeny vždy v rozhodnutí ředitele o vyhlášení přijímacího řízení.

Přihláška ke studiu na střední škole

Od roku 2023 platí nový vzor přihlášky ke studiu.

Formulář MŠMT ČR "přihláška na střední školu k dennímu studiu" - ve formátu pdf nebo xlsx

Formulář MŠMT ČR "přihláška na střední školu k dálkovému studiu" - ve formátu pdf nebo xlsx

Text MŠMT "Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek"

Přihlášku na střední školu můžete vyplnit na počítači a vyplněnou oboustranně vytisknout a podepsat nebo vytisknout oboustranně prázdnou a vyplnit ručně.

POZOR - excelovské soubory (xlsx) mají DVA listy - na každém listu je jedna strana přihlášky.